Avoin data

Patentti- ja rekisterihallituksen avoimen datan verkkopalvelun kautta voi maksutta hakea, katsella ja ladata koneluettavassa muodossa
- Kaupparekisterin kuulutustietoja
- YTJ-tietopalvelun tietoja.

Palvelussa on saatavissa tiedot vain seuraavista yhtiömuodoista, eivätkä ne sisällä sähköpostiosoitteita:

 • osakeyhtiöt ja julkiset osakeyhtiöt
 • vakuutusosakeyhtiöt ja julkiset vakuutusosakeyhtiöt
 • asunto-osakeyhtiöt
 • osuuskunnat.

PRH:n tarjoama avoin data on tarkoitettu ensisijaisesti haettavaksi ja muokattavaksi toiseen sovellukseen tai järjestelmään. Siirry avoin data -palveluun.

Kaupparekisterin kuulutustiedot

Avoimen datan kaupparekisterin kuulutustiedoista voi hakea esim. uudet rekisteröidyt osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt tai osuuskunnat tai hakea tietoja yhtiöiden tietojen muutoksista. Tiedoissa näkyvät yhtiöiden perustietojen lisäksi rekisterimerkintöjen otsikot (esim. hallitus, kotipaikka, osakepääoman korottaminen). Tutustu kuulutustietojen avoimen datan rajapintaan tarkemmin.

YTJ-tiedot

Avoimen datan rajapinnan kautta on saatavissa YTJ-yrityshaun tietoja osakeyhtiöistä, osuuskunnista, asunto-osakeyhtiöistä, vakuutusyhtiöistä, julkisista osakeyhtiöistä ja julkisista vakuutusyhtiöistä.

Tutustu YTJ-tietojen avoimen datan rajapintaan tarkemmin.

Usein kysyttyjä kysymyksiä avoimesta datasta

Kenelle avoin data on tarkoitettu?

PRH:n avoin data on tarkoitettu ensisijaisesti haettavaksi ja muokattavaksi toiseen sovellukseen tai järjestelmään. Tiedoista voi tehdä erilaisia poimintoja ja sekä käyttää avointa dataa osana palveluntarjoajan oman palvelun tietosisältöä.

Yksittäiselle tiedon käyttäjälle on kätevää hakea tietoja suoraan Kaupparekisterin kuulutushaun ja YTJ-yrityshaun kautta.

Miksi tietoja avataan?

Tiedon avaaminen vauhdittaa tietojen käyttöä. Avoin data edesauttaa erilaisten palvelujen ja uuden liiketoiminnan kehittämistä. Uusissa toteutettavissa palveluissa voidaan yhdistää erilaisia tietolajeja toisiinsa. Esimerkkejä avoimen datan käyttötavoista:
- tiedoista voi tehdä poimintoja
- yritykset voivat tehdä linkin omasta verkkokaupastaan avoimeen dataan (esim. tarkistaa, onko asiakas alv-rekisterissä)
- yritykset voivat laatia erilaisia palveluita, joissa avoin data on osana tietosisältöä.

Mitä haittaa tietojen avaamisesta voi seurata?

Tietojen avaamisella voi olla myös joitakin negatiivisia vaikutuksia. Eri palveluntarjoajien tietopalveluihin voi sisältyä samasta yrityksestä erilaista tai vanhentunuttakin tietoa riippuen siitä, miten usein palveluntarjoajat päivittävät omia tietokantojaan. Jotkut yritystietojen hakemistopalvelut päivittävät tietojaan myös esim. puhelimitse ja maksua vastaan. Yrityksen kannattaa olla tarkkana siitä, mihin palveluun tietojen päivityksiä puhelimitse antaa.

PRH ei vastaa muiden tarjoamien hakemistopalveluiden tietosisällöstä, vaikka niissä mainittaisiin tietolähteeksi PRH:n avoin data. Yrittäjän on otettava tarvittaessa yhteyttä suoraan kyseiseen palveluntarjoajaan ja pyydettävä esim. vanhentuneen tiedon poistamista.

Mikä on PRH:n avoimen datan aukioloaika?

Palvelun tekninen rajapinta on avoinna kaikkina viikonpäivinä 24 tuntia vuorokaudessa. Tietoaineisto päivitetään kerran vuorokaudessa. Aineisto sisältää siis edellisenä vuorokautena tehdyt rekisteritietojen päivitykset.

PRH:n avoimen datan rajapintaa käytetään omalla vastuulla. PRH tuottaa rajapinnan sellaisenaan ilman takuita eikä vastaa rajapintaa käyttävien sovellusten toiminnasta. Palvelurajapinnan tekninen ylläpito ja tukipyyntöihin vastaaminen rajoittuvat viraston aukioloaikoihin.

Mitä eri termit tarkoittavat?

avoin data: Avoimella datalla tarkoitetaan dataa, joka on uudelleen käytettävissä mihin tahansa tarkoitukseen luvallisesti, maksutta ja koneluettavassa muodossa.

koneluettavuus, tekninen saatavuus: Data on koneellisesti luettavissa, kun se on sellaisessa tiedostomuodossa, jonka rakenne mahdollistaa, että ohjelmistot pystyvät helposti yksilöimään, tunnistamaan ja poimimaan siitä tietoja.

tietovarantojen avaaminen: Tietovarantojen avaamisella tarkoitetaan julkisten tietojen tarjoamista koneluettavassa muodossa vapaasti uudelleen käytettäviksi. Tietovarantojen avaaminen uudelleen käyttöä varten ei koske salassa pidettäviä tietoja eikä tietoja, joiden käyttö on lainsäädännön perusteella rajoitettua. Tietovarantoja voidaan rajatusti avata myös joidenkin ryhmien, kuten tutkijoiden tai toisten viranomaisten käyttöön. Tällöin ei ole kyse avoimesta datasta sen varsinaisessa merkityksessä.

tietojen uudelleen käyttö: Uudelleenkäyttö tarkoittaa sitä, että luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt käyttävät julkisen sektorin elinten hallussa olevia asiakirjoja kaupallisiin tai muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin, jotka poikkeavat alkuperäisestä julkisesta tehtävästä, jota varten asiakirjat tuotettiin. Tietojen uudelleen käyttö voi käytännössä olla esimerkiksi tietojen yhdistämistä toisiin tieto- tai muihin sisältöihin tai kokonaan uusien palvelujen luomista tietojen pohjalta.

Kuulutustiedot: tietosisällön kuvaus

Avoimen datan rajapinnasta on saatavilla kuulutustiedot kaupparekisteriin tehdyistä rekisteröinneistä 7.11.2014 alkaen. Ennen 29.8.2014 lakanneiden yritysten tietoja ei näytetä.

Tietoja on saatavilla seuraavista yrityksistä ja yhteisöistä:

 • osakeyhtiö, julkinen osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, osuuskunnista, vakuutusyhtiö ja julkinen vakuutusyhtiö.

Kuulutusten tietosisältö:

 • yrityksen Y-tunnus, yrityksen rekisteröintipäivämäärä, yrityksen nimi (toiminimi), mahdolliset rinnakkais- ja aputoiminimet, yritysmuoto, yrityksen tilanne (tieto mahdollisesta konkurssi-, selvitystila- tai saneerausmenettelystä), yrityksen kotipaikka, osoite- ja yhteystiedot (posti- ja/tai käyntiosoite sekä seuraavat rekisteröintivelvollisen mahdollisesti ilmoittamat yhteystiedot: puhelin, matkapuhelin, faksi, www-osoite), viimeisin tietojen rekisteröintiajankohta
 • rekisterimerkintöjen otsikot (esim. hallitus, kotipaikka, osakepääoman korottaminen) ja rekisteröintipäivämäärä

Aineisto päivitetään kerran vuorokaudessa. Tänään ovat haettavissa kuulutustiedot eilisen päivän aikana tapahtuneista rekisteröinneistä.

Kuulutustietoja voi hakea Y-tunnuksella. Hakuja voi rajata myös rekisteri-ilmoituksen tyypillä, yrityksen kotipaikalla sekä rekisteröinnin ajankohdalla.

YTJ-tiedot: tietosisällön kuvaus

Avoimen datan rajapinnasta on saatavilla seuraavat Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään merkityt tunniste- ja perustiedot osakeyhtiöistä, julkisista osakeyhtiöistä, asunto-osakeyhtiöistä, osuuskunnista, vakuutusyhtiöistä ja julkisista vakuutusyhtiöistä:

 • yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus)
 • toiminimi, rinnakkaistoiminimet, aputoiminimet
 • kotipaikka tai kunta, josta toimintaa johdetaan
 • posti- ja/tai käyntiosoite sekä seuraavat rekisteröintivelvollisen mahdollisesti ilmoittamat yhteystiedot: puhelin, matkapuhelin, faksi, www-osoite
 • päätoimiala
 • kieli (suomi tai ruotsi)
 • yritysmuoto
 • tiedot merkitsemisestä seuraaviin rekistereihin:
  - kaupparekisteri
  - arvonlisäverovelvollisten rekisteri ja rekisteröinnin peruste
  - työnantajarekisteri
  - ennakkoperintärekisteri
  - tiedot merkitsemisestä vakuutusmaksuverovelvolliseksi tai muuksi verotuksen yksiköksi
 • tieto yrityksen toiminnan keskeytyksestä ja elinkeinotoiminnan lopettamisesta
 • tieto yrityksen muusta oikeudellisesta toimintakyvystä (konkurssi, selvitystila, yrityssaneeraus).

Aineisto päivitetään kerran vuorokaudessa. Tänään on haettavissa eilisen päivän aikana päivitetyt YTJ-yrityshaun tiedot.

Tietoa on saatavissa olemassa olevista yrityksistä ja yhteisöistä. Tietoja voi hakea yhdestä yrityksestä kerrallaan Y-tunnuksella. Haun voi myös kohdistaa yritysjoukkoon esim. rajaamalla hakua rekisteröintipäivämäärällä (esim. eilen annetut uudet Y-tunnukset) tai yrityksen nimen alkuosalla (esim. hakea yrityksiä, joiden nimi alkaa kirjaimilla Putkit…). Saatavien hakutulosten määrää voi myös rajoittaa sekä palautettavien tulosten lukumäärällä että tarkentamalla hakukriteereitä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.09.2017