Elinkeinon harjoittaminen Ahvenanmaalla

Oikeutta harjoittaa liikettä tai ammattia elinkeinona Ahvenanmaalla on useissa tapauksissa rajoitettu niiltä, joilla ei ole Ahvenanmaan kotiseutuoikeutta.

Yhtiömuodosta riippumatta kaikkien yritysten, jotka aikovat harjoittaa liiketoimintaa Ahvenanmaan maakunnassa, on haettava elinkeinolupaa Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan, joka aikoo harjoittaa liiketoimintaa Ahvenanmaan maakunnassa ja jolla ei ole kotiseutuoikeutta eikä hän ole keskeytyksettä asunut Ahvenanmaan maakunnassa vähintään viittä vuotta, on yleensä haettava elinkeinolupaa Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta.

Lue lisää elinkeino-oikeudesta ja elinkeinoluvasta sekä hae elinkeinolupaa Ahvenanmaan maakunnan hallituksen verkkosivuilla (ruotsinkielinen sivu).

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Oikeudesta harjoittaa elinkeinoa Ahvenanmaalla säädetään Ahvenanmaan itsehallintolaissa (1144/1991) sekä elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetussa maakuntalaissa (47/1996) (ruotsiksi).

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 05.05.2022