Toiminnan keskeyttäminen

Kaupparekisteriin ei merkitä elinkeinotoiminnan keskeyttämistä toistaiseksi tai määräajaksi. Toiminnan keskeyttämisestä täytyy kuitenkin tehdä muutosilmoitus Verohallinnolle. Tieto toiminnan keskeyttämisestä kirjataan yritys- ja yhteisötietojärjestelmään.

Jos toimintaa myöhemmin jatketaan, täytyy toiminnan uudelleen aloittamisesta ilmoittaa muutosilmoituksella Verohallinnolle viivytyksettä.

Muutosilmoitus Verohallinnolle tehdään paperilomakkeella, ja ilmoitus on maksuton. Siirry lataamaan yritysmuotokohtainen muutosilmoituksen lomake.

Toiminnan keskeyttämisen ilmoittamisesta säädetään yritys- ja yhteisötietolain 12 §:ssä. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista.

Toimimaton osakeyhtiö tai osuuskunta ilmoittaa silti tilinpäätöksen

Toiminnan keskeyttämisestä huolimatta esimerkiksi osakeyhtiöiden ja osuuskuntien, täytyy ilmoittaa tilinpäätös kaupparekisteriin. Lue lisää tilinpäätöksen ilmoittamisesta kaupparekisteriin.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 06.09.2017