Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Velkojan vastustus kaupparekisteriin merkityn kuulutuksen johdosta

Velkojan ilmoitus vastustuksesta on vapaamuotoinen mutta kirjallinen. Vastustuksesta täytyy käydä ilmi velan peruste ja velan pääoman määrä kohtuudella vaadittavalla tarkkuudella. Ilmoituksessa täytyy mainita velkojan nimi ja yhteystiedot.

Ilmoituksen allekirjoittaa velkoja tai hänen valtuuttamansa asiamies. Jos valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Vastustuksessa on lisäksi tärkeää kertoa, mihin yhtiöön ja mihin seikkaan vastustus liittyy.

  • Jos vastustat sulautumista, kerro, minkä osallisyhtiön sulautumista vastustat.
  • Jos vastustat jakautumista, kerro, minkä osallisyhtiön jakautumista vastustat.
  • Jos vastustat osakepääoman alentamista, kerro, minkä yhtiön osakepääoman alentamista vastustat.

Toimita velkojan vastustus PRH:lle jollakin seuraavista tavoista:

  • postitse osoitteeseen Patentti- ja rekisterihallitus, Kaupparekisteri, 00091 PRH
  • sähköpostilla osoitteeseen yyl_tiedonannot@prh.fi
  • PRH:n asiakaspalveluun osoitteeseen Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki.
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 04.03.2022