Velkojan vastustus kaupparekisteriin merkityn kuulutuksen johdosta

Miten velkojan vastustus saadaan vireille, kun kaupparekisteriin on merkitty kuulutus?

Velkojan vastustus voidaan toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) seuraavasti:

  • postitse osoitteella Patentti- ja rekisterihallitus, Kaupparekisteri, PL 1150, 00101 Helsinki
  • sähköpostilla osoitteeseen yyl_tiedonannot@prh.fi
  • PRH:n asiakaspalveluun osoitteeseen Arkadiankatu 6 A, Helsinki

Liittyykö velkojan vastustuksen ilmoittamiseen muotomääräyksiä?

Velkojan ilmoitus vastustuksesta on vapaamuotoinen, mutta kirjallinen. Vastustuksesta on käytävä ilmi velan peruste ja velan pääoman määrä kohtuudella vaadittavalla tarkkuudella. Ilmoituksessa on mainittava velkojan nimi ja yhteystiedot.

Vastustuksessa on lisäksi tärkeätä kertoa, mihin yhtiöön ja mihin seikkaan vastustus liittyy. Tämä voi ilmetä esimerkiksi seuraavasti:

  • Jos vastustetaan sulautumista, kerrotaan, minkä osallisyhtiön velkoja vastustaa.
  • Jos vastustetaan jakautumista, kerrotaan, minkä osallisyhtiön velkoja vastustaa.
  • Jos vastustetaan osakepääoman alentamista, kerrotaan, minkä yhtiön osakepääoman alentamista velkoja vastustaa.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.06.2015