Yritysten lukumäärät kaupparekisterissä

Aattelinen yhdistys ja säätiö: Kaupparekisteriin on ilmoitettava ainoastaan ne säätiöt ja aatteelliset yhdistykset, joilla on elinkeinotoiminnan harjoittamista varten pysyvä toimipaikka tai palveluksessa vähintään yksi työntekijä.

Yritysmuoto
3.1.2022 4.1.20212.1.2020
2.1.2019
2.1.2018
Osakeyhtiö
262 380
261 316
266 134 272 084
270 553
Yksityinen elinkeinonharjoittaja
237 564
227 712
218 656 208 599 204 031
Asunto-osakeyhtiö
90 521
89 679
89 008 88 014 89 134
Kommandiittiyhtiö 22 888
25 411
26 207
26 820
28 279
Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö 14 573
4 832
1 082
0 0
Avoin yhtiö
7 924
8 903
9 265
9 537
10 054
Osuuskunta
3 378
3 541
3 873
4 276
4 229
Sivuliike
1 175
1 237
1 224
1 212
1 184
Aatteellinen yhdistys
646
552
529
484
442
Julkinen osakeyhtiö
292
266
264 260
248
Osuuspankki
141
158
172
181
192
Säätiö
5046
44
43
41
Keskinäinen vakuutusyhtiö
32
32
32
32
33
Asumisoikeusyhdistys
15
17
17
17
17
Säästöpankki 12
13
16
19
19
Vakuutusosakeyhtiö
12
12
13
16 16
Vakuutusyhdistys
6
7
7 7
7
Valtion liikelaitos 44
3 3
3
Eurooppayhtiö
2 1 1 1 1
Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä
1
1
1 1
1
Eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän sivuliike
11
1
1 1
Hypoteekkiyhdistys
11
1 1 1
Julkinen vakuutusosakeyhtiö
11
1
0 0
Yhteensä 641 619
623 743
616 551
611 608
608 486
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 03.01.2022