Yritysten lukumäärät kaupparekisterissä

Aattelinen yhdistys ja säätiö: Kaupparekisteriin on ilmoitettava ainoastaan ne säätiöt ja aatteelliset yhdistykset, joilla on elinkeinotoiminnan harjoittamista varten pysyvä toimipaikka tai palveluksessa vähintään yksi työntekijä.

Yritysmuoto
4.1.20212.1.2020
2.1.2019
2.1.2018
Osakeyhtiö
261 316
266 134 272 084
270 553
Yksityinen elinkeinonharjoittaja
227 712
218 656 208 599 204 031
Asunto-osakeyhtiö
89 679
89 008 88 014 89 134
Kommandiittiyhtiö 25 411
26 207
26 820
28 279
Avoin yhtiö
8 903
9 265
9 537
10 054
Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö 4 832
1 082
0 0
Osuuskunta
3 541
3 873
4 276
4 229
Sivuliike
1 237
1 224
1 212
1 184
Aatteellinen yhdistys
552
529
484
442
Julkinen osakeyhtiö
266
264 260
248
Osuuspankki
158
172
181
192
Säätiö
46
44
43
41
Keskinäinen vakuutusyhtiö
32
32
32
33
Asumisoikeusyhdistys
17
17
17
17
Säästöpankki 13
16
19
19
Vakuutusosakeyhtiö
12
13
16 16
Vakuutusyhdistys
7
7 7
7
Valtion liikelaitos 4
3 3
3
Eurooppayhtiö
1 1 1 1
Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä
1
1 1
1
Eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän sivuliike
1
1
1 1
Hypoteekkiyhdistys
1
1 1 1
Julkinen vakuutusosakeyhtiö
1
1
0 0
Yhteensä 623 743
616 551
611 608
608 486
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.01.2021