Yritysten lukumäärät kaupparekisterissä

.

Yritysmuoto 2.1.2018 2.5.2018
Osakeyhtiö 270 553 273 113
Yksityinen elinkeinonharjoittaja
204 031 208 148
Asunto-osakeyhtiö 89 134 89 526
Kommandiittiyhtiö 28 279 28 071
Avoin yhtiö 10 054 9 932
Osuuskunta 4 229 4 264
Sivuliike 1 184 1 201
Aatteellinen yhdistys (*) 442 454
Julkinen osakeyhtiö 248 251
Osuuspankki 192 182
Säätiö (*) 41 42
Keskinäinen vakuutusyhtiö 33 33
Säästöpankki 19 19
Vakuutusosakeyhtiö 16 16
Asumisoikeusyhdistys 17 17
Vakuutusyhdistys 7 7
Valtion liikelaitos 3 3
Eurooppayhtiö 1 1
Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä 1 1
Eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän sivuliike 1 1
Hypoteekkiyhdistys 1 1
Yhteensä 608 486 615 283

x)= Lukuun sisältyvät kaupparekisteriin merkityt säätiöt ja aattelliset yhdistykset. Kaupparekisteriin on ilmoitettava ainoastaan ne säätiöt ja aatteelliset yhdistykset, joilla on elinkeinotoiminnan harjoittamista varten pysyvä toimipaikka tai palveluksessa vähintään yksi työntekijä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.05.2018