Yritysten lukumäärät kaupparekisterissä

.
Yritysmuoto 31.12.2016 31.12.1531.12.14 31.12.13
Osakeyhtiö 268 093 261 080251 421 245 363
Yksityinen
elinkeinonharjoittaja
203 562 215 784209 123 202 250
Asunto-osakeyhtiö 87 981 86 86386 016 85 083
Kommandiittiyhtiö 29 361 33 82534 315 34 802
Avoin yhtiö 10 470 11 92712 221 12 437
Osuuskunta 4 315 4 9054 718 4 530
Sivuliike 1 196 1 2751 238 1 201
Aatteellinen yhdistys (*) 417 425403 384
Julkinen osakeyhtiö 242 231223 212
Osuuspankki 202 206215 218
Säätiö (*) 37 37 36 32
Keskinäinen vakuutusyhtiö 343436 36
Säästöpankki 222325 26
Vakuutusosakeyhtiö 182120 21
Asumisoikeusyhdistys 171716 15
Vakuutusyhdistys 8 22 22 21
Valtion liikelaitos 333 3
Eurooppayhtiö 111 1
Eurooppalainen
taloudellinen etuyhtymä
111 1
Eurooppalaisen
taloudellisen
etuyhtymän sivuliike
011 1
Hypoteekkiyhdistys 111 1
Taloudellinen yhdistys 011 1
Yhteensä 605 981616 683600 056 585 640

x)= Lukuun sisältyvät kaupparekisteriin merkityt säätiöt ja aattelliset yhdistykset. Kaupparekisteriin on ilmoitettava ainoastaan ne säätiöt ja aatteelliset yhdistykset, joilla on elinkeinotoiminnan harjoittamista varten pysyvä toimipaikka tai palveluksessa vähintään yksi työntekijä.