Yritysten lukumäärät kaupparekisterissä

.

Yritysmuoto 2.1.2018 2.7.2018
Osakeyhtiö 270 553 275 006
Yksityinen elinkeinonharjoittaja
204 031 209 954
Asunto-osakeyhtiö 89 134 89 713
Kommandiittiyhtiö 28 279 27 977
Avoin yhtiö 10 054 9 915
Osuuskunta 4 229 4 287
Sivuliike 1 184 1 215
Aatteellinen yhdistys (*) 442 460
Julkinen osakeyhtiö 248 255
Osuuspankki 192 182
Säätiö (*) 41 42
Keskinäinen vakuutusyhtiö 33 32
Säästöpankki 19 19
Asumisoikeusyhdistys 17 17
Vakuutusosakeyhtiö 16 16
Vakuutusyhdistys 7 7
Valtion liikelaitos 3 3
Eurooppayhtiö 1 1
Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä 1 1
Eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän sivuliike 1 1
Hypoteekkiyhdistys 1 1
Yhteensä 608 486 619 104

x)= Lukuun sisältyvät kaupparekisteriin merkityt säätiöt ja aattelliset yhdistykset. Kaupparekisteriin on ilmoitettava ainoastaan ne säätiöt ja aatteelliset yhdistykset, joilla on elinkeinotoiminnan harjoittamista varten pysyvä toimipaikka tai palveluksessa vähintään yksi työntekijä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 16.07.2018