Yritysten lukumäärät kaupparekisterissä

.

Yritysmuoto 2.1.2019 2.1.2018
Osakeyhtiö 272 084 270 553
Yksityinen elinkeinonharjoittaja
208 599 204 031
Asunto-osakeyhtiö 88 014 89 134
Kommandiittiyhtiö 26 820 28 279
Avoin yhtiö 9 537 10 054
Osuuskunta 4 276 4 229
Sivuliike 1 212 1 184
Aatteellinen yhdistys (*) 484 442
Julkinen osakeyhtiö 260 248
Osuuspankki 181 192
Säätiö (*) 43 41
Keskinäinen vakuutusyhtiö 32 33
Säästöpankki 19 19
Asumisoikeusyhdistys 17 17
Vakuutusosakeyhtiö 16 16
Vakuutusyhdistys 7 7
Valtion liikelaitos 3 3
Eurooppayhtiö 1 1
Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä 1 1
Eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän sivuliike 1 1
Hypoteekkiyhdistys 1 1
Yhteensä 611 608 608 486

x)= Lukuun sisältyvät kaupparekisteriin merkityt säätiöt ja aattelliset yhdistykset. Kaupparekisteriin on ilmoitettava ainoastaan ne säätiöt ja aatteelliset yhdistykset, joilla on elinkeinotoiminnan harjoittamista varten pysyvä toimipaikka tai palveluksessa vähintään yksi työntekijä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 02.01.2019