Yritysten lukumäärät kaupparekisterissä

.
Yritysmuoto 31.12.2016 31.12.1531.12.14 31.12.13
Osakeyhtiö 268 093 261 080251 421 245 363
Yksityinen
elinkeinonharjoittaja
203 562 215 784209 123 202 250
Asunto-osakeyhtiö 87 981 86 86386 016 85 083
Kommandiittiyhtiö 29 361 33 82534 315 34 802
Avoin yhtiö 10 470 11 92712 221 12 437
Osuuskunta 4 315 4 9054 718 4 530
Sivuliike 1 196 1 2751 238 1 201
Aatteellinen yhdistys (*) 417 425403 384
Julkinen osakeyhtiö 242 231223 212
Osuuspankki 202 206215 218
Säätiö (*) 37 37 36 32
Keskinäinen vakuutusyhtiö 343436 36
Säästöpankki 222325 26
Vakuutusosakeyhtiö 182120 21
Asumisoikeusyhdistys 171716 15
Vakuutusyhdistys 8 22 22 21
Valtion liikelaitos 333 3
Eurooppayhtiö 111 1
Eurooppalainen
taloudellinen etuyhtymä
111 1
Eurooppalaisen
taloudellisen
etuyhtymän sivuliike
011 1
Hypoteekkiyhdistys 111 1
Taloudellinen yhdistys 011 1
Yhteensä 605 981616 683600 056 585 640

x)= Lukuun sisältyvät kaupparekisteriin merkityt säätiöt ja aattelliset yhdistykset. Kaupparekisteriin on ilmoitettava ainoastaan ne säätiöt ja aatteelliset yhdistykset, joilla on elinkeinotoiminnan harjoittamista varten pysyvä toimipaikka tai palveluksessa vähintään yksi työntekijä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 03.01.2017