Yritysten lukumäärät kaupparekisterissä

.

Yritysmuoto 2.1.2018
Osakeyhtiö 270 553
Yksityinen elinkeinonharjoittaja
204 031
Asunto-osakeyhtiö 89 134
Kommandiittiyhtiö 28 279
Avoin yhtiö 10 054
Osuuskunta 4 229
Sivuliike 1 184
Aatteellinen yhdistys (*) 442
Julkinen osakeyhtiö 248
Osuuspankki 192
Säätiö (*) 41
Keskinäinen vakuutusyhtiö 33
Säästöpankki 19
Vakuutusosakeyhtiö 16
Asumisoikeusyhdistys 17
Vakuutusyhdistys 7
Valtion liikelaitos 3
Eurooppayhtiö 1
Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä 1
Eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän sivuliike 1
Hypoteekkiyhdistys 1
Yhteensä 608 486

x)= Lukuun sisältyvät kaupparekisteriin merkityt säätiöt ja aattelliset yhdistykset. Kaupparekisteriin on ilmoitettava ainoastaan ne säätiöt ja aatteelliset yhdistykset, joilla on elinkeinotoiminnan harjoittamista varten pysyvä toimipaikka tai palveluksessa vähintään yksi työntekijä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 02.01.2018