Rekisteröidyt ja käsitellyt kaupparekisteriasiat

Rekisteröidyt ja käsitellyt kaupparekisteriasiat sisältävät Patentti- ja rekisterihallituksessa käsitellyt ilmoitukset ja hakemukset.

Rekisteröityjen ilmoitusten lisäksi luvut sisältävät myös muut käsitellyt ilmoitukset, kuten rauenneet ja peruutetut ilmoitukset.

Asiat 2021 2020 20192018
2017
Perustamisilmoitukset
41 763
39 634
40 720
38 613 36 949
Muutokset yrityksen ja yhteisön tietoihin162 362
161 705
150 899
145 149 126 883
Edunsaajailmoitukset36 347
128 315
22 384
0 0
Osoite- ja yhteystietojen muutokset74 064
72 615
61 123
53 776 47 870
LEI-tunnushakemukset4 046
4 111
3 597
6 856
14 473
Muutokset LEI-tunnuksiin1 096
774
917 475 62
Lakanneet yritykset ja yhteisöt14 906
15 014
15 552
15 763 15 030
Rekisteristä poistetut yritykset ja yhteisöt11 545
19 564
20 940
20 005 15 481
Tilinpäätökset264 750
265 141
242 935
231 902 221 121
Luvat ja julkiset haasteet4 975
4 664
4 438
4 182 3 973
Yhteensä
615 854
711 537
563 505
516 721
481 842

Luvat ja julkiset haasteet

Luvat ja julkiset haasteet sisältävät sulautumisiin, jakautumisiin, ulkomaalaislupiin ja osakepääoman alentamisiin liittyvät luvat sekä selvitystilassa rekisteröidyt julkiset haasteet.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 17.01.2022