Rekisteröidyt ja käsitellyt kaupparekisteriasiat

20172016* 2015 2014
Perustamisilmoitukset 36 949 32 245 29 241 29 540
Muutokset yrityksen ja yhteisön tietoihin 126 883 117 696 93 268 79 930
Osoite- ja yhteystietojen muutokset 47 870 44 081 38 093 31 914
Lakanneet yritykset ja yhteisöt 15 030 14 859 13 71014 236
Poistetut yritykset ja yhteisöt 15 481 29 678 1 125 1 137
Tilinpäätökset 221 121 216 637209 217 200 162
Luvat ja julkiset haasteet** 3 973 3 936 3 628 3 468

Rekisteröidyt ja käsittelyt kaupparekisteriasiat sisältävät Patentti- ja rekisterihallituksessa käsitellyt ilmoitukset ja hakemukset. Rekisteröityjen ilmoitusten lisäksi luvut sisältävät myös muut käsitellyt ilmoitukset, kuten rauenneet ja peruutetut.

*) Vuodesta 2016 alkaen luvuissa on mukana myös asunto-osakeyhtiöiden ilmoitukset. Vuonna 2016 käsiteltiin 1 176 asunto-osakeyhtiön perustamisilmoitusta ja 29 883 muutosilmoitusta.

**) Sulautumisiin, jakautumisiin, ulkomaalaislupiin, osakepääoman alentamisiin yms. liittyvät luvat ja julkiset haasteet selvitystiloissa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 17.07.2018