Rekisteröidyt ja käsitellyt kaupparekisteriasiat

Rekisteröidyt ja käsittelyt kaupparekisteriasiat sisältävät Patentti- ja rekisterihallituksessa käsitellyt ilmoitukset ja hakemukset.

Rekisteröityjen ilmoitusten lisäksi luvut sisältävät myös muut käsitellyt ilmoitukset, kuten rauenneet ja peruutetut.

Asiat 2020 20192018
2017
2016
Perustamisilmoitukset
39 634
40 720
38 613 36 949 32 245
Muutokset yrityksen ja yhteisön tietoihin161 705
150 899
145 149 126 883 117 696
Edunsaajailmoitukset128 315
22 384
0 0 0
Osoite- ja yhteystietojen muutokset72 615
61 123
53 776 47 870 44 081
LEI-tunnushakemukset4 111
3 597
6 856
14 473
291
Muutokset LEI-tunnuksiin774
917 475 62 42
Lakanneet yritykset ja yhteisöt15 014
15 552
15 763 15 030 14 859
Rekisteristä poistetut yritykset ja yhteisöt19 564
20 940
20 005 15 481 29 678
Tilinpäätökset265 141
242 935
231 902 221 121 216 637
Luvat ja julkiset haasteet4 664
4 438
4 182 3 973 3 936
Yhteensä
711 537
565 505

Luvat ja julkiset haasteet

Luvat ja julkiset haasteet sisältävät sulautumisiin, jakautumisiin, ulkomaalaislupiin ja osakepääoman alentamisiin liittyvät luvat sekä selvitystilassa rekisteröidyt julkiset haasteet.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 27.01.2021