Rekisteröityjen uusien yritysten lukumäärät yritysmuodoittain kaupparekisterissä

Yritysmuoto 10.6.2021 20202019
2018 2017 2016
Asunto-osakeyhtiö 463
9291060
1128
1182
1151
Asumisoikeusyhdistys
0
0
0
0
1
0
Avoin yhtiö
84
176
319
397
451
509
Aatteellinen yhdistys
19 22 49 48
30
42
Eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän sivuliike 0 0 0 0
1
0
Julkinen osakeyhtiö
02
3 1
4
6
Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö 174
380
429
Keskinäinen vakuutusyhtiö 0
1 0 0
0
0
Kommandiittiyhtiö 85
254
424 502
559
610
Osakeyhtiö 10 027
20020
18100 14700
13848
13584
Osuuskunta 37
92
142
178
169
214
Säätiö 1 31
2
5
1
Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike 31
88
105 130
128
112
Vakuutusosakeyhtiö 0
1
Valtion liikelaitos
1
Yksityinen elinkeinonharjoittaja 7842
16484
17581 18850
17838
14527
Yhteensä 18 764
38452
38213 35936
34216
30756
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.06.2021