Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Rekisteröityjen uusien yritysten lukumäärät yritysmuodoittain kaupparekisterissä

Yritysmuoto 2022 2021 2020 2019
2018
Asunto-osakeyhtiö 995
981
929 1060
1128
Asumisoikeusyhdistys
0
0
0
0
0
Avoin yhtiö
162
212
176
319
397
Aatteellinen yhdistys
45
105 22 49 48
Julkinen osakeyhtiö
3
3
2
3 1
Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö 401
419
380
429 0
Keskinäinen vakuutusyhtiö 0
0
1 0 0
Kommandiittiyhtiö 191
254
254
424 502
Osakeyhtiö 19497
21706
20020
18100 14700
Osuuskunta 48
78
92
142
178
Säätiö 2
4
3 1
2
Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike 89
81
88
105 130
Vakuutusosakeyhtiö 0
0
1
0
0
Valtion liikelaitos
0
1 0 0 0
Yksityinen elinkeinonharjoittaja 16734
17165
16484
17581 18850
Yhteensä 38167
41009
38452
38213 35936
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 03.01.2023