Rekisteröityjen uusien yritysten lukumäärät yritysmuodoittain kaupparekisterissä

Yritysmuoto 20202019
2018 2017 2016
Asunto-osakeyhtiö 9291060
1128
1182
1151
Asumisoikeusyhdistys
0
0
0
1
0
Avoin yhtiö
176
319
397
451
509
Aatteellinen yhdistys
22 49 48
30
42
Eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän sivuliike 0 0 0
1
0
Julkinen osakeyhtiö
2
3 1
4
6
Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö 380
429
Keskinäinen vakuutusyhtiö 1 0 0
0
0
Kommandiittiyhtiö 254
424 502
559
610
Osakeyhtiö 20020
18100 14700
13848
13584
Osuuskunta 92
142
178
169
214
Säätiö 31
2
5
1
Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike 88
105 130
128
112
Vakuutusosakeyhtiö 1
Yksityinen elinkeinonharjoittaja 16484
17581 18850
17838
14527
Yhteensä 38452
38213 35936
34216
30756
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.01.2021