Saapuneet kaupparekisteriasiat

Asiat 2019
2018 2017 2016* 2015

Perustamisilmoitukset (uudet yritykset)

39 968
38 545 37 481 31 904 28 982
Muutos- ja lopettamisilmoitukset 149815 145 596 128 666 116 193 81 999
Edunsaajailmoitukset 23 050
0 0 0 0
Osoite- ja yhteystietoilmoitukset 61 123
53 776 47 870 44 081 38 093
Tilinpäätösilmoitukset 243 034
233 580 221 037 216 273 208 313
Hakemukset yms** 4 698
4 271 4 018 4 062 3 536
LEI-tunnushakemuksia 3 582
6 856 14 473 291 323
LEI-muutosilmoituksia 921 475 62 42 31

*) Luvuissa on vuodesta 2016 alkaen mukana asunto-osakeyhtiöiden ilmoitukset. Vuonna 2016 saapui 1 172 asunto-osakeyhtiöiden perustamisilmoitusta ja 29 529 muutosilmoitusta.

**) Sulautumisiin, jakautumisiin, julkiseen haasteeseen selvitystilassa, ulkomaalaislupiin, osakepääoman alentamisiin yms. liittyvät hakemukset.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 27.01.2020