Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Saapuneet kaupparekisteriasiat

Asiat
2023
2022 2021 2020
2019
Perustamisilmoitukset
38 833 38 665
41 491
40 253
39 968
Muutos- ja lopettamisilmoitukset 177 389 157 797
160 134
151 916
149 815
Edunsaajailmoitukset 52 655 37 323
37 563
139 722
23 050
Osoite- ja yhteystietoilmoitukset 93 747 77 926
74 064
72 615
61 123
Tilinpäätösilmoitukset
278 105 265 923
265 563
263 711
243 034
Hakemukset ja julkiset haasteet
5 634 4 541
4 877
4 592
4 698
LEI-tunnushakemukset
2 964 3 244
4 047
4 109
3 582
LEI-muutosilmoitukset
1 266 1 955
1 906
771
921

Hakemukset yms.

Hakemukset yms. sisältävät sulautumisiin, jakautumisiin, julkiseen haasteeseen selvitystilassa, ulkomaalaislupiin ja osakepääoman alentamisiin yms. liittyvät hakemukset.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 07.03.2024