Hakemuksen tutkiminen ja mallin rekisteröinti

PRH tutkii mallin rekisteröintihakemuksesta ensin muodolliset seikat, kuten luokituksen, kuvien asianmukaisuuden ja muut hakemuksessa ilmoitetut tiedot. Tämän lisäksi tutkitaan mallin rekisteröintikelpoisuus.

Jos mallille ei ole rekisteröintiesteitä, se hyväksytään eli rekisteröidään ja kuulutetaan Mallioikeuslehdessä. Lehti ilmestyy joka kuukauden puolessavälissä. Siirry Mallioikeuslehteen.

PRH lähettää mallioikeuden haltijalle rekisteröintitodistuksen.

Mallioikeuslehden ilmestymispäivästä alkaa kahden kuukauden pituinen väiteaika, jonka aikana kuka tahansa voi tehdä väitteen rekisteröityä mallia vastaan. Väiteperuste voi olla esimerkiksi se, että malli ei eroa aikaisemmin markkinoilla tunnetuiksi tulleista malleista.

Rekisteröinti on voimassa viisi vuotta mallin rekisteröintihakemuksen tekemispäivästä alkaen. Rekisteröinnin voi uudistaa neljä kertaa viideksi vuodeksi kerrallaan, joten mallin rekisteröinti voi olla voimassa enintään 25 vuotta hakemuspäivästä alkaen.

Miksi hakemus hylätään?

Jos PRH on löytänyt jokin esteen mallin rekisteröinnille, PRH kuulee hakijaa. Jos kuulemisessa PRH kanta rekisteröinnin esteistä ei muutu, PRH hylkää mallin rekisteröintihakemuksen joko osittain tai kokonaan.

Hylkäyspäätöksestä voi valittaa markkinaoikeuteen ja sieltä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kun mahdolliset valitustiet on käyty loppuun ja hylkäyspäätöksestä tulee lopullinen, PRH rekisteröi hakemuksen käsittämät mallit niiltä osin kuin estettä ei ole ollut.

Lue lisää rekisteröinnin edellytyksistä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 19.07.2019