Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Mallin täytyy olla yksilöllinen

PRH ratkaisee rekisteröitävän mallin yksilöllisyyden aina tapauskohtaisesti. Yksilöllisyyden ratkaisemiseksi ei ole mitään yleistä kaavamaista sääntöä.

Olennaisinta on mallin antama kokonaisvaikutelma. Yleensä mallia ei voida pitää yksilöllisenä, jos se eroaa ennestään tunnetuista malleista vain joiltakin vähäisiltä yksityiskohdiltaan.

PRH arvioi mallin yksilöllisyyttä asiaan perehtyneen käyttäjän näkökulmasta, joka on laissa mainittu kuvitteellinen henkilö. Hän ei ole varsinainen asiantuntija siinä tuoteryhmässä, johon mallin rekisteröintiä haetaan, vaan ns. valistunut kuluttaja.

Arvioidessaan mallin yksilöllisyyttä PRH ottaa huomioon myös tuotteen käyttötarkoituksen ja tuoteryhmän. PRH kiinnittää huomioita piirteisiin, jotka ilmentävät uutta muotoilua. Esimerkiksi ruokailuvälineitä suunnittelevalla muotoilijalla on selvästi rajallisemmat mahdollisuudet kuin muotoilijalla, joka suunnittelee valaisimia.

Rekisteröitävän mallin täytyy olla myös luovan henkisen työn tulos. Aivan yksinkertaisia ja tavanomaisia malleja ei voida rekisteröidä. Esimerkiksi geometriset perusmuodot, kuten pallot tai neliöt sekä tavanomaiset ruudut ja raidat, eivät ole rekisteröitäviä. Luonnon muovaamat muodot eivät myös kelpaa rekisteröitäväksi malliksi, sillä ainoastaan ihminen voi olla mallin luojana.

Rekisteröitävältä mallilta ei edellytetä taiteellisuutta, vaikkakin myös taideteoksia voidaan rekisteröidä mallina.

Esimerkki mallin yksilöllisyydestä: kenkään laitettava liukueste

Kenkään laitettava liukueste (hakemusnumero M20090025) on arvioitu kokonaisvaikutelmaltaan yksilölliseksi.

Haettu malli

Haet­tu mal­li, kuva 1


Haet­tu mal­li, kuva 2


Haet­tu mal­li, kuva 3

Haettua mallia on vertailtu aikaisemmin tunnettuihin liukuesteisiin, joista on kuvat alla.

Vertailumallit 1-6

Ver­tai­lu­mal­li 1 (re­kis­te­ri­nu­me­ro 13154), kuva 1
Ver­tai­lu­mal­li 1 (re­kis­te­ri­nu­me­ro 13154), kuva 2
Ver­tai­lu­mal­li 2, ni­met­ty ICEY-sa­nal­la
Ver­tai­lu­mal­li 3, ka­na­da­lai­nen pa­tent­ti­ha­ke­mus
Ver­tai­lu­mal­li 4 (ha­ke­mus­nu­me­ro M20030277), kuva 1
Ver­tai­lu­mal­li 4 (ha­ke­mus­nu­me­ro M20030277), kuva 2
Ver­tai­lu­mal­li 5 (re­kis­te­ri­nu­me­ro 23937)
Ver­tai­lu­mal­li 6 (ha­ke­mus­nu­me­ro M20060044), kuva 1
Ver­tai­lu­mal­li 6 (ha­ke­mus­nu­me­ro M20060044), kuva 2

Perustelut kokonaisvaikutelman yksiköllisyyteen

Haetussa mallissa kantapään takana olevista remmeistä muodostuu T-kirjaimen muotoinen kuvio. Tämä piirre on havaittavissa erityisesti haetun mallin kuvassa 3. Vastaavaa piirrettä ei ole vertailumalleissa 1 - 2 ja 4 - 6. Sen sijaan vertailumallista 3 tällainen piirre löytyy, mutta malli 3 on kuitenkin muuten kokonaisuudessaan selvästi erilainen kuin haettu malli esimerkiksi liukastumista estävän osan suhteen.

Lisäksi haetun mallin pohjakappaleen muoto, kuviointi ja nastojen sijoittelu eroavat vertailumallien 1 - 5 vastaavista ominaisuuksista. Myös nastojen määrässä on eroja lukuun ottamatta vertailumalleja 4 ja 6.

Vaikka haetussa mallissa ja vertailumalleissa on yhtäläisyyksiä ja samankaltaisia piirteitä, haettu malli antaa asiaan perehtyneelle käyttäjälle erilaisen kokonaisvaikutelman kuin yksikään vertailumalleista.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 31.01.2023