Mallioikeushakemuksiin ja -rekisteröinteihin liittyvät maksut 1.1.2016 alkaen

Mallioikeushakemuksen vireille tulon ehdottomana edellytyksenä on hakemusmaksun maksaminen. Kuitti tilille maksetusta maksusta liitetään hakemukseen.

Maksutiedot

Pankki: OP Yrityspankki Oyj
Maksun saajan IBAN-tilinumero: FI39 5000 0120 3783 68
BIC-koodi: OKOYFIHH
Viestitietoihin: Mallioikeushakemus ja hakijan nimi, hakemusnumero tai rekisterinumero
Tutustu tarkemmin maksuohjeisiin.

Patentti- ja rekisterihallitus
00091 PRH
puh. + 358 29 509 5000
Y-tunnus 0244683-1
ALV-tunnus FI02446831

Maksamista koskevat tiedustelut

Ota yhteyttä neuvontaan. Katso yhteystiedot.

Mallioikeushakemusten ja -rekisteröintien hinnasto perustuu työ- ja elinkeinoministeriön Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista antamaan asetukseen N:o 1090/2018.

Hakemus- ja rekisteröintimaksut: Perushinta (€) ALV 0 % Myyntihinta (€)
Hakemusmaksu sähköistä hakemusjärjestelmää käyttäen 215,00 0,00 215,00
Hakemusmaksu (esim. postitse tai sähköpostin liitteenä toimitettava lomake) 250,00 0,00 250,00
Mahdolliset lisämaksut:
- luokkamaksu jokaiselta tavaraluokalta ensimmäisen luokan jälkeen 55,00 0,00 55,00
- yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen 130,00 0,00 130,00
- säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta 55,00 0,00 55,00
- kuulutusmaksu jokaiselta jätetyltä erilaiselta kuvalta ensimmäisen kuvan jälkeen 50,00 0,00 50,00
Uudelleenkäsittelymaksu 55,00 0,00 55,00
Mallioikeuden uudistamisen yhteydessä suoritettavat maksut Perushinta (€) ALV 0 % Myyntihinta (€)
Uudistaminen 380,00 0,00 380,00
Mahdolliset lisämaksut:
- luokkamaksu jokaiselta tavaraluokalta ensimmäisen luokan jälkeen 55,00 0,00 55,00
- yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen 130,00 0,00 130,00
- säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta 55,00 0,00 55,00
jos uudistamismaksu suoritetaan kuluvan rekisteröintikauden umpeenkuluttua 55,00 0,00 55,00
Palvelu tai tuote
Perushinta (€) ALV 0 % Myyntihinta (€)
Maksu mallirekisteriin tehtävästä merkinnästä kultakin merkinnältä (esim. siirto, panttaus, käyttölupa) 100,00 0,00 100,00
Nimen, kotipaikan, osoitteen ja asiamiehen muutosta koskeva merkintä maksuton 0,00 maksuton
Viranomaisen lähettämän tiedonannon merkitseminen mallirekisteriin maksuton 0,00 maksuton
Mallioikeuden lakkaamisilmoitus maksuton 0,00 maksuton
Maksu mallirekisteröinnin muuttamisesta hakemuksen perusteella
- kultakin mallilta 200,00 0,00 200,00
Palvelu tai tuote Perushinta (€) ALV 0 % Myyntihinta (€)
Yhteisömallia koskevan rekisteröintihakemuksen vastaanottamismaksu 60,00 0,00 60,00
Kansainvälistä rekisteröintiä koskevan hakemuksen toimittamismaksu 60,00 0,00 60,00
Muut mallioikeusasioihin liittyvät maksut Perushinta (€) ALV 0 % Myyntihinta (€)
Etuoikeustodistus 17,00 0,00 17,00
Diaaritodistus 10,00 0,00 10,00
Oikeaksitodistaminen 10,00 + 1,00/sivu 0,00 10,00 + 1,00/sivu
Rekisteriote 15,00 0,00 15,00
Toimituslisä 5,50 0,00 5,50
Laskutuslisä 6,50 0,00 6,50
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 02.01.2019