Lainsäädäntöä

Tähän osioon on koottu linkit mallioikeuteen liittyviin keskeisimpiin lakeihin sekä mallioikeusmääräykset, jotka ovat valtion säädöstietopankissa, Finlexissä.

Mallioikeuslaki

Mallioikeusasetus

Päätös koskien mallioikeusmääräyksiä

Mallioikeusmääräykset

Vahingonkorvausvelvollisuus, teollisoikeusrikos tai mallioikeusrikkomus

Jos joku loukkaa tahallisesti sinun mallioikeuttasi voit vaatia loukkaajalta vahingonkorvauksia hänen aiheuttamansa vahingon johdosta. Lisäksi voit nostaa syytteen loukkaajaa vastaan, sillä tahallinen mallioikeuden loukkaus on mallioikeuslaissa säädetty rangaistavaksi mallioikeusrikkomuksena.

Jos loukkaus on aiheuttanut sinulle huomattavaa taloudellista voit nostaa syytteen loukkaajaa vastaan rikoslaissa rangaistavaksi säädetystä teollisoikeusrikoksesta.

Katso tarkemmin Finnlexissä mallioikeuslain 35 § ja rikoslain 49 luvun 2 §.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 28.02.2017