Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Neuvonta

Neuvoja voi kysyä puhelimitse, kirjeellä, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti käymällä paikanpäällä virastossa. Asiakasneuvojiemme kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Puhelin:
Yleinen asiakasneuvonta 029 509 5855
Sähköposti: neuvonta.malli@prh.fiAvautuu uuteen välilehteen

Hakemuslomakkeet ja ohjeet ovat saatavilla näiltä sivuiltaAvautuu uuteen välilehteen. Lomakkeita ja ohjeita voi myös tilata numerosta 029 509 5855.

Neuvonnan rajat

Mallioikeuden neuvonnassa kiinnitämme huomiota asiakkaiden yhdenvertaisuuden toteutumiseen ja tasapuoliseen kohteluun.

Niinpä hakemusmenettelyyn liittyvissä asioissa annamme yleisneuvontaa mm. rekisteröinnin uutuudesta ja yksilöllisyydestä. Lisäksi annamme vastauksia erityisesti hakemuksen vireillepanoon, maksuihin, käsittelyprosessiin ja –vaiheisiin, asian etenemiseen virastossa, käsittelyaikaan ja rekisteröinnin oikeudellisiin vaikutuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Mallioikeuden neuvojien velvollisuuksiin ei kuulu lomakkeiden täyttäminen tai asiakirjojen laatiminen asiakkaiden puolesta. Neuvonnan yhteydessä ei myöskään voida ennakoida yksittäisen hakemuksen tosiasiallista menestymistä, sillä hakemuksen käsittely tapahtuu aina käsittelyprosessissa hakemuksen tultua vireille. Niinpä esim. mallin yksilöllisyys ratkaistaan aina vasta hakemusta käsiteltäessä.

Mallioikeusriita-asiat

Mahdollisiin loukkauksiin, mallioikeusriitoihin tai esimerkiksi tuotteiden maahantuontiin, mainontaan tai muuhun juridiikkaan liittyviin kysymyksiin eivät neuvojat voi virka-asemassaan antaa neuvoja. Edellä mainituissa tilanteissa voi avun saamiseksi kääntyä esimerkiksi mallioikeusasioihin erikoistuneiden asiamiesten puoleen.

Mallioikeusriita-asiat käsitellään markkinaoikeudessa. Jos yksinoikeutta malliin on loukattu voi tuomioistuin kanteesta kieltää loukkaajaa jatkamasta tai toistamasta tekoaan. Mallioikeuden loukkaaja voidaan velvoittaa suorittamaan kohtuullinen korvaus mallin käyttämisestä sekä lisäksi korvaus muusta vahingosta loukkauksen ollessa tahallinen tai tuottamuksellinen. Tahallinen mallioikeuden loukkaus on rangaistava teko, josta rangaistuksena voi olla sakkoa tai jopa vankeutta.

Yhteisömallihakemus

Yhteisömalleihin liittyvissä asioissa annamme yleisneuvontaa mm. hakemuksen vireille saattamisesta ja prosessista pääpiirteissään. Asiakkaan pyynnöstä ja vastaanottomaksua vastaan välitämme hakemuksen EUIPOon. Mutta yksittäistä hakemusta tai tapausta koskevissa asioissa ja yksityiskohtaisemmissa kysymyksissä asiakkaan tulisi kääntyä suoraan EUIPOn puoleenAvautuu uuteen välilehteen.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 27.10.2023