Patenttihakemuksista ja patenteista maksettavat vuosimaksut

Vireillä oleva hakemus ja myönnetty patentti pidetään voimassa maksamalla vuosimaksut. Vuosimaksu erääntyy vuosittain hakemuksen tekemispäivää vastaavan kuun viimeisenä päivänä. Ensimmäisen kerran vuosimaksu on maksettava kolmannen maksuvuoden alussa. Mikäli maksua ei makseta eräpäivänä, se voidaan maksaa vielä kuuden seuraavan kuukauden aikana 20 %:lla korotettuna. Vuosimaksuja ei saa suorittaa aikaisemmin kuin kuusi kuukautta ennen niiden eräpäivää.

Esimerkiksi jos hakemuksen tekemispäivä on helmikuussa 2019, erääntyy vuosimaksu ensimmäisen kerran vuonna 2021 helmikuun viimeisenä päivänä (3. vuosi). Vuosimaksun voi maksaa korotettuna vielä elokuun viimeisenä päivänä.

Nämä maksut ovat viranomaismaksuja, eikä niistä mene arvonlisäveroa.

Vuosimaksut

Vuosimaksu, joka patenttilain 41 §:n 3 momentin tai 42 §:n 3 momentin mukaan maksetaan myöhemmin kuin vuosimaksun erääntymispäivänä, on maksettava 20 %:lla korotettuna.

Maksuvuosi Hinta (€) 20 % Korotettu hinta (€)
3. vuosi (kattaa vuodet 1-3) 200,00 240,00
4. vuosi 125,00 150,00
5. vuosi 150,00 180,00
6. vuosi 200,00 240,00
7. vuosi 250,00 300,00
8. vuosi 300,00 360,00
9. vuosi 350,00 420,00
10. vuosi 400,00 480,00
11. vuosi 450,00 540,00
12. vuosi 500,00 600,00
13. vuosi 550,00 660,00
14. vuosi 600,00 720,00
15. vuosi 650,00 780,00
16. vuosi 700,00 840,00
17. vuosi 750,00 900,00
18. vuosi 800,00 960,00
19. vuosi 850,00 1020,00
20. vuosi 900,00 1080,00

Seuraavan kuuden kuukauden sisällä erääntyvien maksujen tiedot, kuten viitenumeron, saat PatInfo-palvelusta hakemalla patentti- tai hakemusnumerolla. Suomessa voimaansaatettujen eurooppapatenttien vuosimaksutiedot löytyvät vastaavasti FI-EP tietokannasta. Eurooppapatenttien erääntyvät vuosimaksut löytyvät FI-EP tietokannasta vasta kun PRH on kuuluttanut eurooppapatentin.

Siirry PatInfoon tai FI-EP tietokantaan. Hakutuloksen valitsemalla pääsee "Hakemuksen tiedot" -sivulle, jonka alareunassa oleva linkki "Erääntyvät maksut (alle 6 kk)" johtaa avoimien maksujen tietoihin.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 27.03.2020