Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Millaiseen keksintöön voi saada patentin?

Jotta saisit keksinnöllesi patentin, on keksinnön oltava

  • uusi
  • keksinnöllinen
  • teollisesti käyttökelpoinen.

Uutuus

Keksinnön pitää olla uusi verrattuna siihen, mikä on tullut tunnetuksi ennen kuin haet patenttia. Vanhaan, ennestään tunnettuun tekniikkaan ei myönnetä yksinoikeutta. Omaa keksintöä ei pidä julkistaa ennen patentin hakemista, koska omakin julkistaminen tekee keksinnöstä "ennestään tunnetun".

Keksinnöllisyys

Keksinnöllisyys tarkoittaa sitä, että keksinnön pitää erota olennaisesti siitä, mikä on tullut tunnetuksi ennen patenttihakemuksen tekemispäivää. Ero ei saa olla niin pieni, että keksintö on itsestään selvä alan ammattilaiselle.

Teollisesti käyttökelpoinen

Keksinnön on oltava luonteeltaan tekninen ja ratkaistava jokin tekninen ongelma. Patentoitavan kohteen pitää olla esimerkiksi menetelmä, laite, tuote tai uusi käyttötapa. Esimerkiksi pelkkää ideaa tai teoriaa ei siis voi patentoida. Lisäksi keksinnön selityksen tulee patenttihakemuksessa olla sellainen, että kyseisen alan ammattilainen pystyisi toteuttamaan keksinnön. Keksinnön eli esitetyn teknisen ratkaisun tulee siis olla toistettavissa. Sana teollinen on ymmärrettävä laajasti. Se käsittää tavanomaisen teollisuuden lisäksi esimerkiksi kaupan, puutarhanhoidon ja kalastuksen.

Keksinnöksi ei katsota pelkästään:

  • löytöä, tieteellistä teoriaa tai matemaattista menetelmää
  • taiteellista luomusta
  • suunnitelmaa, sääntöä tai menetelmää älyllistä toimintaa, peliä tai liiketoimintaa varten
  • tietokoneohjelmaa tai tietojen esittämistä
  • ihmisten ja eläinten kirurgista tai terapeuttista käsittelyä tai diagnoosia tarkoittavaa menetelmää.

Yllä mainitut asiat eivät ole sellaisenaan patentoitavissa, mutta niihin liittyvät keksinnöt voivat olla, jos keksintö on luonteeltaan tekninen.

Lue lisää:

Patenttiopas (pdf, 3.1 MB)

Ohjelmistopatenttiopas (pdf, 2.3 MB)  

Patenttikäsikirja (pdf, 2.4 MB)

Patenttilainsäädäntö

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 13.03.2023