Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Patenttiasiamiehet

Patenttiasiamiehen apu on usein tarpeen patentinhakuprosessissa. Patenttilaki ei edellytä, että patentinhakija käyttää asiamiestä, jos hakijan kotipaikka on Suomessa. Jos hakijan kotipaikka on muualla kuin Suomessa, on hakijalla oltava asiamies, joka asuu Euroopan talousalueella. Hakija voi nimittää asiamiehekseen kenet haluaa, mutta suosittelemme käyttämään auktorisoitua patenttiasiamiestä.

Miksi käyttää patenttiasiamiestä?

Patenttihakemuksen laatiminen on toisinaan melko hankalaa. Hakemukseen ei saa lisätä mitään uutta hakemuksen jättämisen jälkeen, ja patenttivaatimusten tulisi olla sellaiset, että patentti voidaan myöntää. Vaatimusten pitäisi myös kestää mahdolliset oikeudenkäynnit, olipa kyse sitten loukkaustapauksesta tai yrityksestä mitätöidä patentti.

Ulkomaista patenttia haettaessa vastaan tulee monenlaisia järjestelmiä. Ne tulisi tuntea riittävän hyvin, jotta hakuun käytetty aika ja raha eivät menisi hukkaan. Suosittelemme patenttiasiamiehen käyttöä erityisesti, jos haluat keksinnöllesi patentin myös ulkomailla.

Auktorisoidut patenttiasiamiehet

Laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä tuli voimaan 1.7.2014 ja vanha laki patenttiasiamiehistä kumottiin. Uuden lain myötä otettiin käyttöön teollisoikeusasiamiesten auktorisointimenettely, jossa keskeistä on ammatillista osaamista mittaava asiamiestutkinto. PRH:n pitämä patenttiasiamiesrekisteri lakkautettiin.

Asiamiehenä, myös ammattimaisena, voi toimia ilman auktorisointia, mutta laissa suojattujen ammattinimikkeiden (patenttiasiamies, tavaramerkkiasiamies, mallioikeusasiamies ja teollisoikeusasiamies) käyttö on varattu pelkästään auktorisoiduille asiamiehille. Uuden lain mukainen auktorisointi koskee vain luonnollisia henkilöitä, ei asiamiestoimistoja.

Lue lisää asiamiesrekisteristä.

Eurooppapatenttiasiamiehet

Asiamiehen, joka edustaa patentinhakijaa eurooppapatenttihakemuksissa, täytyy olla kirjattu EPO:n pitämään rekisteriin eurooppapatenttiasiamiehistä. Rekisteriin pääsemiseksi asiamiehen on suoritettava eurooppa-asiamiestutkinto. Lue lisää EPOn kotisivuilta: Find a professional representative.Avautuu uuteen välilehteen

Jos hakijan kotipaikka on jossakin Euroopan patenttisopimuksen (European Patent Convention, EPC) jäsenvaltiossa, asiamiehen käyttö ei ole pakollista, mutta suositeltavaa.

Jäsenluettelo patenttiasiamiehistä ja asiamiestoimistoista

Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry (SPAY) ylläpitää jäsenluetteloa patenttiasiamiehistä ja asiamiestoimistoista. Siirry SPAY:n kotisivuille.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 29.09.2020