Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Patenttihakemuksen nopeutettu käsittely

Patentinhakijalla on mahdollisuus tietyin edellytyksin pyytää hakemukselleen nopeutettua käsittelyä PRH:ssa. Otamme nopeutettuun käsittelyyn mahdollisimman paljon hakemuksia, jotka täyttävät edellytykset.

Jos hakemusten käsittely ruuhkautuu, voimme joutua rajoittamaan nopeutettuun käsittelyyn hyväksyttävien hakemusten määrää. Voit tarkistaa tilanteen tältä sivulta ennen kuin teet nopeutetun käsittelyn pyynnön:


Kaikilla tekniikan aloilla nopeutetun käsittelyn pyyntöjen hyväksyminen toimii normaalisti.


Edellytykset nopeutetulle käsittelylle

Nopeutetun käsittelyn pyyntö pitää tehdä hakemusta tehtäessä samana päivänä kuin itse hakemuskin. Hakija voi pyytää nopeutettua käsittelyä kansalliselle patenttihakemukselle. Hakemus voi olla jaettu tai lohkaistu hakemus. Hakemuksessa voi myös pyytää etuoikeutta aiemmasta hakemuksesta. Nopeutettua käsittelyä ei tässä muodossa voi saada Suomessa jatketulle kansainväliselle PCT-hakemukselle. Kansanvälisiin hakemuksiin voi hyödyntää Patent Prosecution Highway (PPH) -järjestelmää.

Nopeutetusta käsittelystä ei peritä lisämaksua, mutta edellytämme, että jokin seuraavista perusteista täyttyy:

  1. keksintö koskee biotaloutta, kiertotaloutta tai puhtaan teknologian ratkaisuja,
  2. hakija aikoo jatkaa hakemustaan PPH-reittiä pitkin
  3. hakija esittää vapaamuotoisesti merkittävän taloudellisen syyn tai muun painavan perusteen.

Lue lisää PPH-järjestelmästä.

Hakemuksen puutteiden korjaaminen

Huolella tehty hakemus tarvittavine liitteineen edesauttaa nopeaa käsittelyä. PRH suorittaa hakemukselle muodollisen tarkastuksen ja tarvittaessa huomauttaa muodollisella välipäätöksellä hakemuksen puutteista, kuten puuttuvasta hakemusmaksusta, valta- tai siirtokirjasta. Voit korjata puutteita välipäätöksessä annetussa määräajassa. Jos et korjaa puutteita määräajassa tai pyydät välipäätöksen vastausaikaan pidennystä, putoaa hakemus pois nopeutetusta käsittelystä. Myös, jos PRH joutuu antamaan lisää muodollisia välipäätöksiä, hakemuksen nopeutettu käsittely päättyy.

Lue lisää muodollisesta tarkastuksesta.

Ensimmäinen välipäätös jopa kolmessa kuukaudessa

Kun hakemus on muodollisesti kunnossa, se siirtyy tekniseen tutkimukseen. Saat tiedon siirtymisestä kirjeitse. Nopeutetussa käsittelyssä PRH antaa ensimmäisen teknisen välipäätöksen 3 kk kuluessa siitä, kun hakemus on siirtynyt tekniseen tutkimukseen, ellei hakijan kanssa ole muusta ole sovittu. Toisen välipäätöksen saat 2 kk kuluessa siitä, kun olet vastannut ensimmäiseen välipäätökseen.

Jos hakemuksen hyväksymiselle ei ole esteitä, voi ensimmäinen tai toinen välipäätös olla hyväksyvä välipäätös. Tällöin hakemus etenee patentiksi tiiviissä aikataulussa ja patentti voi olla mahdollista saada jopa reilussa vuodessa. Mikäli hakemus ei ole hyväksyttävissä vielä toisen välipäätöksen yhteydessä, etenee hakemuskäsittely siitä eteenpäin normaalin käsittelyaikataulun mukaisesti.

Näin pyydät nopeutettua käsittelyä

Lomake nopeutetun käsittelyn pyyntöön.Avautuu uuteen välilehteen

Lähetä täytetty lomake PRH:een sen patenttihakemuksen liitteenä, jonka haluat nopeutettuun käsittelyyn. Lue lisää patenttihakemusten lähettämisestä.


Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 06.05.2021