Patenttihakemuksen nopeutettu käsittely

Patentinhakijoilla on mahdollisuus tietyin edellytyksin pyytää hakemukselleen nopeutettua käsittelyä. Otamme nopeutettuun käsittelyyn mahdollisimman paljon hakemuksia, jotka täyttävät edellytykset.

Jos hakemusten käsittely ruuhkautuu, voimme joutua rajoittamaan nopeutettuun käsittelyyn hyväksyttävien hakemusten määrää. Voit tarkistaa tilanteen tältä sivulta ennen kuin teet nopeutetun käsittelyn pyynnön:


Kaikilla tekniikan aloilla nopeutetun käsittelyn pyyntöjen hyväksyminen toimii normaalisti.


Edellytykset nopeutetulle käsittelylle

Nopeutetusta käsittelystä ei peritä lisämaksua, mutta edellytämme, että jokin seuraavista perusteista täyttyy:

  1. keksintö koskee biotaloutta, kiertotaloutta tai puhtaan teknologian ratkaisuja,
  2. hakija aikoo jatkaa hakemustaan PPH-reittiä pitkin tai
  3. hakija esittää vapaamuotoisesti merkittävän taloudellisen syyn tai muun painavan perusteen.

Lisäksi hakemuksen muotoseikkojen tulee olla kunnossa, eli sen tulee esimerkiksi sisältää kaikki tarvittavat liitteet. Jos edellä mainitut ehdot eivät toteudu, nopeutetun käsittelyn pyyntö hylätään, ja patenttihakemus käsitellään normaalissa aikataulussa. Kielteisestä päätöksestä ilmoitetaan hakijalle.

Hakijalla on mahdollisuus oma-aloitteisesti korjata hakemuksen muodollisia puutteita yhden kuukauden ajan hakemuksen tekemispäivästä, esimerkiksi maksaa hakemusmaksu tai lähettää siirtokirja tai valtakirja PRH:lle. Jos joudumme lähettämään hakemuksesta muodollisen välipäätöksen, hakemusta ei oteta nopeutettuun käsittelyyn.

Lue lisää PPH-järjestelmästä.

Lue lisää muodollisesta tarkastuksesta.

Ensimmäinen välipäätös neljän kuukauden sisällä

Nopeutetussa käsittelyssä saat ensimmäisen teknisen välipäätöksen neljässä kuukaudessa patenttihakemuksen saapumispäivästä. Toisen välipäätöksen saat kuukauden (kesällä kahden kuukauden) kuluessa siitä, kun olet vastannut ensimmäiseen välipäätökseen. Ensimmäiseen välipäätökseen sinulla on neljä kuukautta aikaa vastata, joten yhteensä toisen välipäätöksen saamiseen menee aina alle kymmenen kuukautta.

Näin pyydät nopeutettua käsittelyä

Lomake nopeutetun käsittelyn pyyntöön.

Lähetä täytetty lomake PRH:een sen patenttihakemuksen liitteenä, jonka haluat nopeutettuun käsittelyyn. Pyydä nopeutettua käsittelyä hakemusta tehdessä tai kuukauden kuluessa hakemuksen tekemispäivästä. Lue lisää patenttihakemusten lähettämisestä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.07.2019