Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Patenttihakemuksen osat

Patenttihakemukseen tarvitset seuraavat osat:

 • hakemuslomake (paperinen tai sähköinen lomake)
 • keksinnön selitys
 • patenttivaatimukset
 • tiivistelmä
 • piirustus silloin, kun piirustuksella voidaan havainnollistaa keksintöä.

Jokaisesta hakemuslomakkeeseen liitettävästä osasta kerrotaan tarkemmin alempana.

Lisäksi saatat tarvita patenttihakemukseesi:

 • lausunnon oikeudesta keksintöön, jos et ole keksijä tai et ole tehnyt keksintöä yksin
 • asiamiesvaltakirjan, jos käytät asiamiestä
 • ilmoituksen talletuksesta, jos hakemukseen kuuluu patenttilain 8 a §:n mukainen biologisen materiaalin talletus.

Mahdollisuus täydentää tai muuttaa patenttihakemuksen tietoja on hyvin rajallinen, joten patenttihakemus kannattaa laatia huolella.

Selityksen, vaatimusten, tiivistelmän ja piirustuksen laatimiseen voit käyttää mallipohjaa.

Avaa hakemuksen mallipohja (rtf, 59.1 KB)
Mallipohja englanniksi (rtf, 60.4 KB)

Ohje mallipohjan käyttöön (rtf, 72.7 KB)

Keksinnön selitys

Keksinnön selityksen pitää aina olla kirjallinen esitys. Selityksen on oltava niin selkeä, että alan ammattilainen pystyy käyttämään keksintöä sen perusteella. Jos näin ei ole, hakemus voidaan hylätä tai myönnetty patentti mitätöidä.

Selityksen otsikoksi tulee keksinnön lyhyt ja asiallinen nimitys.

Selityksen alussa kerrotaan keksinnön käyttöala ja minkä teknisen ongelman se ratkaisee. Kerro myös itse ratkaisu. Selityksessä kuvaillaan keksinnön tekniset piirteet ja mitä uutta keksinnöllä saadaan aikaan verrattuna aikaisempiin ratkaisuihin. Selityksen on oltava niin aukoton, että alan ammattilainen pystyy kuvauksen perusteella valmistamaan laitteen tai tuotteen ja käyttämään sitä.

Lopuksi selityksessä kannattaa antaa ainakin yksi yksityiskohtainen esimerkki keksinnön soveltamisesta käytäntöön. Esimerkin tulee havainnollistaa jokaista patenttivaatimusta (tietoa vaatimuksista jäljempänä), joten joskus täytyy esittää useampiakin esimerkkejä.

Piirustus

Esimerkkikuvio. Kuviossa on esitetty keksinnön ymmärtämiseksi vain välttämättömät keksinnön yksityiskohdat viittausmerkein.

Useimmiten piirustus auttaa huomattavasti selityksen ymmärtämisessä, joten piirustus on suotava. Piirustus sisältää yhden tai useamman juoksevin numeroin nimetyn kuvion (kuvio 1 tai fig. 1), jossa on selityksen ymmärtämiseksi vain välttämättömät yksityiskohdat esitetty viittausmerkein (esim. 1, 2a, 2b).

Kuvioissa ei saa olla selittävää tekstiä tai muita merkintöjä kuin ne, jotka mainitaan selityksessä. Poikkeuksena lyhyet ilmaisut, kuten "vesi", "höyry", "leikkaus A-B" tai "suljettu".


Patenttivaatimukset

Patenttivaatimusten sanamuoto määrää, mitä mahdollinen patentti todellisuudessa suojaa, joten patenttivaatimukset tulee laatia erityisen huolellisesti. Keksinnön patentoitavuutta arvioidessaan PRH:n tutkijainsinööri tutkii vaatimuksia ja vertaa niissä määriteltyä keksintöä tunnettuihin ratkaisuihin. Vaatimuksissa tulee siis olla täsmällisesti ilmaistuna se, mitä patentilla halutaan suojata. Vaatimuksissa ei saa viitata selitykseen eikä tiivistelmään, mutta piirustusta vastaavat viittausmerkit vaatimuksista täytyy löytyä (mieluiten suluissa).

Johdanto ja tunnusmerkkiosa

Patenttivaatimukset numeroidaan ja muodollisesti jokaisen patenttivaatimuksen teksti jakaantuu kahteen osaan: johdantoon ja tunnusmerkkiosaan. Johdannossa esitetään keksinnön ennestään tunnetut piirteet ja tunnusmerkkiosassa keksinnön uudet, keksinnölliset piirteet. Osat erotetaan sanoilla "tunnettu siitä, että" tai jollain vastaavalla ilmaisulla. Eli esittele keksinnön ennestään tunnetut piirteet, lisää väliin "tunnettu siitä, että" ja esittele keksinnön uudet, keksinnölliset piirteet.

Keksintötyypit

Patenttivaatimukset koskevat yleensä jotakin seuraavista keksintötyypeistä:

 • laite
 • menetelmä
 • tuote
 • käyttö.

Samassa hakemuksessa voi olla erityyppisiä keksintöjä, mutta niitä pitää yhdistää yksi yhteinen keksinnöllinen ajatus.

Itsenäiset ja epäitsenäiset vaatimukset

Hakemuksessa voi olla useita patenttivaatimuksia, sekä itsenäisiä että epäitsenäisiä. Itsenäisessä vaatimuksessa esitetään kaikki keksinnön piirteet, jotka ovat välttämättömiä tarkoitetun vaikutuksen aikaansaamiseksi, mutta ei yhtään enempää. Itsenäinen vaatimus alkaa esimerkiksi näin: "Saunan kiuas, joka käsittää...". Epäitsenäiset vaatimukset täsmentävät keksintöä, esittävät lisäpiirteitä ja vaihtoehtoisia sovellusmuotoja. Kerro epäitsenäisen vaatimuksen kohdalla, mihin itsenäiseen vaatimukseen se liittyy, esimerkiksi "Patenttivaatimuksen 1 mukainen saunan kiuas, tunnettu siitä, että…".

Tiivistelmä

Tiivistelmässä tulee olla helposti ymmärrettävällä tavalla ilmaistuna se tekninen ongelma, jota keksintö koskee, ongelman keksinnön mukaisen ratkaisun pääperiaate ja keksinnön pääasiallinen käyttöala tai pääasialliset käyttöalat. Oivallista on muodostaa helposti ymmärrettävä ilmaisu itsenäisten patenttivaatimusten sisällöstä.

Jos hakemukseen kuuluu piirustus, valitaan piirustuksesta parhaiten keksintöä kuvaava kuvio julkaistavaksi yhdessä tiivistelmän kanssa. Jokainen tiivistelmässä esitetty ja kuviolla havainnollistettu keksinnön erityispiirre on varustettava sulkeissa olevalla viittausmerkillä. Tiivistelmä ei saisi sisältää enempää kuin 150 sanaa. Katso esimerkki tiivistelmästä.Avautuu uuteen välilehteen

Biologisen materiaalin talletus

Keksinnön toteutuksessa käytettävä biologinen materiaali on talletettava, jos se ei ole yleisesti saatavilla ja jos sitä ei selitysosassa pystytä kuvaamaan toisinnettavasti. Biologisen materiaalin tallettamisesta patentin hakua varten on sovittu kansainvälisesti Budapestin sopimuksella. Luettelo Budapestin sopimuksen mukaisista talletuslaitoksista julkaistaan WIPOn verkkosivullaAvautuu uuteen välilehteen. Katso lisätietoja Patenttikäsikirjasta (kohdat A.4.1.1. ja I.2.1) (pdf, 2.4 MB).

Miten patenttihakemus jätetään PRH:een?

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 07.02.2023