Eurooppapatentti ja Euroopan patenttisopimus

Eurooppapatenttihakemuksella (EP-hakemus) voit saada patentin valtioihin, jotka ovat liittyneet Euroopan patenttisopimukseen (European Patent Convention, EPC). Patenttisopimuksen on allekirjoittanut 38 valtiota, ja lisäksi kaksi valtiota on tehnyt erillissopimuksen eurooppapatenttien voimaansaattamisesta. Sopimusmaita kutsutaan EPC-valtioiksi tai Euroopan patenttijärjestön (European Patent Organisation) jäsenmaiksi.

EP-hakemuksen käsittelee ja myöntää Euroopan patenttivirasto (European Patent Office, EPO). Eurooppapatentin myöntämisen jälkeen patentin pitää saattaa voimaan niissä EPC-maissa, joihin hakija haluaa patenttisuojan. Eurooppapatentti ei siis ole ylikansallinen patentti, vaan nippu kansallisia patentteja. EPOn päätoimipaikka on Münchenissä. Sillä on sivuvirasto Haagissa ja sivutoimipiste Berliinissä. Lisäksi EPOlla on patentti-informaatiokeskus Wienissä. Euroopan patenttivirasto on itsenäinen organisaatio, eikä kuulu EU:n alaisuuteen.

Euroopan patenttisopimus allekirjoitettiin 5.10.1973 ja samalla EPC-sopimuksella luotiin sopimusvaltioiden yhteinen patentinmyöntämismenettely. Suomi liittyi Euroopan patenttisopimukseen vuonna 1996.

Lisätietoja:


EPC:hen liittyvä kansallinen lainsäädäntö:

Suomen eurooppapatenttia koskeva lainsäädäntö:

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 16.01.2018