Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Rekisteristä poistaminen tai selvitystilaan määrääminen

Säätiölain 12 luvun 4 §:ssä säädetään, milloin rekisteriviranomainen voi määrätä säätiön selvitystilaan tai poistettavaksi rekisteristä. Menettely voi tulla kysymykseen seuraavissa tilanteissa:

  1. säätiöllä ei ole rekisteriin merkittyä toimikelpoista hallitusta, eikä uutta hallitusta saada nimettyä säätiölain 14 luvun 11 §:n mukaisesti
  2. säätiöstä viimeksi säätiörekisteriin tehdystä ilmoituksesta on kulunut kymmenen vuotta tai
  3. säätiö on asetettu konkurssiin, joka on rauennut varojen puutteeseen.

Määräys voidaan antaa, jollei ennen asian ratkaisemista näytetä, ettei siihen enää ole perustetta.

Miten selvitystilaan määräämistä voi hakea?

Vapaamuotoisen kirjallisen hakemuksen voivat tehdä hallintoneuvosto, hallintoneuvoston jäsen, hallitus, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, tilintarkastaja, perustaja tai muu, jonka oikeus saattaa riippua asianmukaisesta rekisteröinnistä tai selvitystilaan määräämisestä.

Hakemuksen sisältö ja liitteet

  • Kirjoitetaan vapaamuotoinen hakemus, joka osoitetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle.
  • Pyydetään, että säätiö määrätään selvitystilaan.
  • Perustellaan pyyntö.
  • Kun haetaan selvitystilaan määräämistä, on hyvä jo tässä vaiheessa mainita siitä, ottaako hakija vastatakseen selvityskuluista sekä ehdottaa tiettyä henkilöä selvitysmieheksi.
  • Hakija tai hänen valtuuttamansa henkilö allekirjoittaa hakemuksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona.

Hakemus voidaan toimittaa:

  • postitse osoitteella: Patentti- ja rekisterihallitus, Säätiörekisteri, 00091 PRH
  • jättämällä asiakirjat PRH:n palvelupisteeseen , osoite Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki.

Patentti- ja rekisterihallitus voi ottaa asian käsiteltäväksi myös omasta aloitteestaan. Rauenneen konkurssin tapauksessa Patentti- ja rekisterihallitus poistaa säätiön säätiörekisteristä viran puolesta.

Hakemusmaksu

Hakemuksen käsittelystä peritään 210 euroa, jollei hakemus perustu rauenneeseen konkurssiin. Säätiörekisterin hakemusmaksut laskutetaan jälkikäteen.

Tietoa PRH:n menettelystä

Jos selvitystilaan määräämistä tai rekisteristä poistamista koskeva menettely perustuu puutteisiin hallituksen kokoonpanossa tai siihen, että viimeksi säätiörekisteriin tehdystä ilmoituksesta on kulunut kymmenen vuotta, käydään läpi säätiölain 12 luvun 5 §:ssä tarkoitettu korjauskehotusmenettely. Näin säätiölle pyritään antamaan mahdollisuus korjata puutteet. Asia voidaan kuitenkin ratkaista, vaikka säätiön ei voitaisi näyttää vastaanottaneen kehotusta.

Selvitystilaan määräämistä tai rekisteristä poistamista koskeva määräys voidaan antaa, jollei ennen asian ratkaisemista näytetä, ettei siihen enää ole perustetta.

Rekisteristä poistamisesta ja sen vaikutuksista

Säätiö on poistettu rekisteristä, kun PRH:n päätös rekisteristä poistamisesta on merkitty rekisteriin.

Rekisteristä poistetun säätiön edustamisesta säädetään säätiölain 12 luvun 20 §:ssä ja rekisteristä poistetun säätiön oikeudellisesta asemasta säätiölain 12 luvun 21 §:ssä. Lue lisää Finlex-säädöstietopankistaAvautuu uuteen välilehteen.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 05.12.2022