Toimita säätiön vuosiselvitys PRH:lle

Mikä säätiörekisteri on?

PRH ylläpitää säätiörekisteriä. Tällä hetkellä säätiörekisterissä on noin 2 700 säätiötä. Säätiörekisteriin merkitty säätiö on itsenäinen oikeushenkilö.

Tietoja säätiöistä, kuten säätiön rekisteriotteen, säännöt ja tilinpäätöksen saa helposti Virre-tietopalvelusta.

Miten säätiöitä valvotaan?

PRH:n tehtävänä on valvoa, että säätiöiden toiminnassa noudatetaan säätiölakia ja säätiön sääntöjen määräyksiä. Lue lisää.

Miten uusi laki vaikuttaa säätiöiden toimintaan?

Tutustu siirtymävaiheeseen liittyviin kysymyksiin ja vastauksiin.

Ajankohtaista

Uusi säätiölaki voimaan 1.12.2015

Uusi laki selventää jatkuvarahoitteisten ja toiminnallisten säätiöiden asemaa, korostaa säätiöiden yleisesti hyödyllistä tarkoitusta, lisää avoimuutta sekä auttaa estämään perusteettomia lähipiirietuja. Laissa myös säännellään menettelyjä, joita ei nykyisin ole lainkaan säännelty.