Vuosiselvitys

Säätiön on ilmoitettava vuosiselvitys PRH:n säätiörekisteriin kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Vuosiselvityksen sisältö

Vuosiselvityksessä on oltava mukana jäljennöksinä:

  • tuloslaskelma ja tase liitetietoineen
  • tilinpäätöstä varmentamaan laaditut tase-erittelyt
  • toimintakertomus
  • tilintarkastuskertomus
  • konsernitilinpäätös, jos se sisältyy säätiön tilinpäätökseen
  • rahoituslaskelma, jos se sisältyy säätiön tilinpäätökseen.

Asiakirjoissa täytyy ilmoittaa säätiön Y-tunnus ja täydellinen virallinen nimi. Huomaathan, että tunnuslukulomaketta ei enää täytetä.

Lue lisää vuosiselvityksen laatimisohjeista

Lue lisää toimintakertomuksesta.

Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja tilinpäätösmerkintä

Tilinpäätös ja toimintakertomus on päivättävä, ja niissä pitää olla säätiön hallituksen jäsenten allekirjoitukset. Tilinpäätöksessä tulee olla tilintarkastajan merkintä, jossa viitataan tilintarkastuskertomukseen.

Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuskertomuksen allekirjoittaa säätiön sääntöjen mukaisesti yksi tai kaksi tilintarkastajaa.

Tilintarkastuslaissa säädetyn lisäksi tilintarkastuskertomuksessa on oltava lausunto siitä, onko säätiön tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa annettu säätiön toiminnasta tiilikaudella tiedot, jotka ovat olennaisia säätiön tarkoitusta ja toimintamuotoja koskevien sääntömääräysten noudattamisen arvioimiseksi ja onko säätiön toimielinten jäsenille säätiön ja sen tytäryhteisön ja -säätiön suorittamia palkkioita ja korvauksia pidettävä tavanmukaisina.

Tilinpäätöksen laatimisen ja ilmoittamisen määräaika

Säätiön tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Vuosiselvitys on ilmoitettava PRH:lle 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Asiakirjojen toimittaminen

Toimita vuosiselvityksen asiakirjat A4-koossa. Asiakirjoissa ei saa olla niittejä, eikä niitä saa sitoa kirjaksi.

Lähetä vuosiselvitys suoraan PRH:lle osoitteeseen:

Patentti- ja rekisterihallitus
Säätiövalvonta
00091 PRH

Maksu

Vuosiselvityksestä ei peritä erillistä rekisteröintimaksua, vaan PRH perii säätiöiltä vuosittain valvontamaksun. Lue lisää valvontamaksusta.

Lainsäädäntöä


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 12.02.2019