Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Lähipiiri

PRH valvoo, että säätiössä noudatetaan säätiölain määräyksiä lähipiiritoimista ja niiden raportoinnista.

Säätiön lähipiiriin kuuluvat muiden muassa säätiön johto ja johtavassa asemassa olevat työntekijät. Esimerkiksi heille maksetut palkat ja palkkiot ovat lähipiiritoimia. Siten useimmissa säätiöissä on lähipiiritoimia.

Mikä on lähipiiri?

Säätiölain 1 luvun 8 § määrittelee lähipiirin seuraavasti:

1. säätiön perustaja ja säätiössä määräysvaltaa käyttävä ihminen, yhteisö, säätiö sekä näiden tai säätiön tytäryhteisö ja -säätiö
2. säätiön ja 1-kohdassa tarkoitetun yhteisön ja säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen, toimitusjohtaja ja tämän sijainen, vastuunalainen yhtiömies ja tilintarkastaja
3. säätiön asiamies ja muu henkilö, joka osallistuu säätiön johtamiseen
4. 1-3 kohdassa tarkoitetun ihmisen perheenjäsen
5. 1-3 kohdassa tarkoitetun ihmisen muu lähisukulainen
6. 1-5 kohdissa tarkoitetun ihmisen tai yhdessä toimivien ihmisten määräysvallassa oleva yhteisö tai säätiö.

Miten toimitat tiedot lähipiiristä?

Toimita selvitys lähipiirin kanssa tehdyistä taloudellisista toimista osana toimintakertomusta.

Tiedot on annettava lähipiiritahoista, jotka on kerrottu tämän verkkosivun alussa olevan Mikä on lähipiiri? -kappaleen kohdissa 1-4 ja 6.

Lue tarkemmat ohjeet, miten lähipiiritoimista täytyy raportoida säätiön toimintakertomuksessa.

Lisätietoa lähipiiriin liittyvistä menettelytavoista säätiön johdolle ja tilintarkastajille löydät Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n julkaisemasta ohjeesta. PRH:n säätiövalvonta ja tilintarkastusvalvonta ovat osallistuneet ohjeen laatimiseen. Siirry PDF-muotoiseen ohjeeseen Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n verkkosivuille.Avautuu uuteen välilehteen

Lainsäädäntö

Siirry säätiölakiin Finlex-säädöstietopankkiin.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 27.01.2021