Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Vuosiselvitys ja valvonta

Säätiöt ovat velvollisia toimittamaan PRH:lle rekisteröitäväksi vuosittain säätiön vuosiselvityksen.Vuosiselvitys on julkinen lukuun ottamatta tase-erittelyjä. Lue lisää vuosiselvityksestä.

PRH valvoo, että säätiöt toiminnassaan noudattavat säätiölakia ja säätiön sääntöjen määräyksiä. Valvonta on säätiöihin kohdistuvaa jälkikäteistä laillisuusvalvontaa. Säätiöiden toimittamat vuosiselvitykset ovat säätiövalvonnan perusta. Lue lisää säätiövalvonnasta.

PRH perii säätiöiltä vuosittaisen valvontamaksun. Maksu perustuu lakiin säätiön valvontamaksusta (1048/2013). Lue lisää valvontamaksusta.

Säätiön täytyy toteuttaa tarkoitustaan jollakin sen säännöissä mainitulla tavalla ja raportoida tästä toimintakertomuksessaan joka vuosi. Lue lisää tarkoituksen toteuttamisesta.

Oletko perustamassa tukisäätiötä tai toimitko rekisteröidyssä säätiössä, joka tukee säätiön perustajaa tai sellaista tahoa, joka käyttää määräysvaltaa säätiössä? Katso ohjeemme ja varmista, että toiminta on säätiölain mukaista. Lue lisää tukisäätiön säännöistä.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 07.10.2020