Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tukisäätiön säännöt

Tukisäätiö on säätiö, jonka tarkoituksena edun tuottaminen sellaiselle säätiön perustajana olevalle tai säätiössä määräysvaltaa käyttävälle säätiölle, yhdistykselle tai muulle yhteisölle, jonka omistajilla, jäsenillä tai muilla edunsaajilla ei ole oikeutta tukea saavan yhteisön tai säätiön varoihin. Tällöin säännöistä täytyy käydä nimenomaisesti ilmi, että säätiö voi tukea perustajaa tai säätiössä määräysvaltaa käyttävää tahoa.


Huomaa: Muissa tilanteissa taloudellisen edun tuottaminen perustajalle tai määräysvallan käyttäjälle on pääsääntöisesti kiellettyä (säätiölain lähipiirikielto).

Mitä tilanteita tämä ohje koskee?

Tämä ohje koskee seuraavia tilanteita:

  1. Olet perustamassa tukisäätiötä.
  2. Toimit rekisteröidyssä säätiössä, joka tukee säätiön perustajaa tai sellaista tahoa, joka käyttää määräysvaltaa säätiössä.

Katso jäljempänä esimerkki siitä, miten säätiön sääntöihin voidaan kirjata toimiminen tukisäätiönä.


Jos olet perustamassa tukisäätiötä, säännöissä täytyy olla määräys tukisäätiönä toimimisesta.Siirry ohjeeseen säätiön perustamisesta ja rekisteröinnistä.


Rekisteröidyn säätiön täytyy tarvittaessa muuttaa sääntöjään ja ilmoittaa sääntöjen muuttamisesta PRH:een. Siirry ohjeeseen sääntöjen muuttamisesta.

Esimerkki tukisäätiön edellyttämästä sääntömääräyksestä

Tukisäätiön säännöissä täytyy yksilöidä perustaja tai muu määräysvallan käyttäjä, jota säätiön tarkoituksena on tukea. Tällöin säätiö saa antaa tukea lähipiirikiellon estämättä, kunhan tukea annetaan säännöissä määrättyjen toimintamuotojen mukaisesti.


Tukisäätiön edellyttämää sääntömääräystä voi havainnollistaa seuraavalla esimerkillä:

§ Säätiön tarkoitus


Säätiön tarkoituksena on tukea taloudellisesti Suomessa tapahtuvaa urheilutoimintaa.


§ Säätiön toimintamuodot


Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksia ja apurahoja perustajalleen Urheiluyhdistys ry:lle ja muille Suomessa toimiville urheiluseuroille.

Avustusten myöntäminen ja lähipiirikielto

Säätiö voidaan määrätä perimään myöntämänsä taloudellinen etu takaisin ja säätiön hallitus voi joutua korvaamaan aiheuttamansa vahingon, jos säätiö jakaa taloudellista etua lähipiirille säätiölain vastaisesti.


Lähipiirikielto ei kaavamaisesti estä säätiötä myöntämästä yksittäistapauksessa avustusta myös perustajalleen tai määräysvaltaa käyttävälle taholle.


Avustuksen jakaminen edellyttää, että avustuksensaaja täyttää säätiön yleiset apurahojen ja avustusten jakokriteerit ja että avustus on vastaavin ehdoin myös muiden säätiön toiminnan kohderyhmien saatavilla.

Lisätietoa lainsäädännöstä

Tukisäätiöstä säädetään säätiölain 1 luvun 9 §:n 1 ja 3 momenteissa.


Lähipiirikiellosta säädetään säätiölain 1 luvun 2 §:n 1 momentissa.


Tutustu säätiölakiin (487/2015) Finlex-säädöstietopankissa. Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 07.10.2020