Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Selvitystila

Säätiö voidaan asettaa selvitystilaan, jos

  1. se on perustettu määrätyksi ajaksi ja määräaika on kulunut
  2. se on perustettu määrättyjen edellytysten varaan ja tarkoitettuja edellytyksiä ei enää ole
  3. sen varojen käyttäminen sille määrättyyn tarkoitukseen on mahdotonta tai olennaisesti vaikeutunut, kokonaan tai huomattavalta osalta hyödytöntä tai lain vastaista eikä säätiön tarkoitusta voi muuttaa.

Säätiötä perustettaessa voidaan säännöissä määrätä purkamisen edellytyksistä toisin.

Selvitystila alkaa, kun sitä koskeva päätös on rekisteröity.

Selvitystilan rekisteröimisen edellytyksistä

Selvitystilan alkaminen merkitään säätiörekisteriin, jos Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, että selvitystilaan asettamiselle säädetyt edellytykset täyttyvät ja jos selvitystilaan asettamisesta on päätetty lain mukaisesti.


Selvitystilaan asettamisen yhteydessä tarkistetaan, että säätiö on toimittanut kaikki tilinpäätökset Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Ilmoitus selvitystilasta ja selvitysmiehistä

Kun säätiössä on tehty päätös selvitystilasta ja selvitysmiehistä, hallituksen on välittömästi ilmoitettava päätös rekisteröitäväksi.

Kuka voi toimia selvitysmiehenä?

Selvitysmiehenä voi toimia luonnollinen henkilö. Hän ei saa olla alaikäinen, konkurssissa, liiketoimintakieltoon tai edunvalvontaan määrätty tai toimintakelpoisuudelta rajoitettu. Selvitysmiehenä voi toimia vaikka säätiön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, säätiön ulkopuolinen henkilö esim. asianajaja tai muu tehtävään suostunut.

Lomakkeet

Lomake Y4 (pdf, 0.3 MB), liitelomake 17A (pdf, 1.1 MB) ja henkilötietolomake (pdf, 723.9 kt)

Hallituksen jäsenen tai hänen valtuuttamansa on allekirjoitettava muutosilmoitus. Valtakirja tulee liittää muutosilmoitukseen alkuperäisenä (jos kyseessä on avoin asianajovaltakirja) tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Liitteet

  • Ilmoitukseen liitetään oikeaksi todistettu jäljennös tai ote hallituksen tai hallintoneuvoston kokouksen pöytäkirjasta.
  • Pöytäkirjasta tai sen otteesta tulee käydä ilmi päätös säätiön asettamisesta selvitystilaan, perustelut selvitystilaan asettamiselle (säätiölaki 12 luku 3 §), päätös selvitysmiehen valinnasta sekä päätös, miten säätiön varat käytetään säätiön purkautuessa.
  • Pöytäkirjan otteella ei tarvitse näkyä kokouksessa tehtyjä päätöksiä, joita ei ilmoiteta säätiörekisteriin.

Ks. Finlex-säädöstietopankista Avautuu uuteen välilehteen säätiölain 12 luvun 3 §.

Käsittelymaksu

Käsittelymaksu on 100 €. PRH lähettää ilmoittajalle laskun käsittelymaksun suorittamiseksi sen jälkeen kun säätiön tekemä ilmoitus on käsitelty.

Julkinen haaste velkojille

Selvitysmiesten on haettava PRH:lta julkinen haaste säätiön velkojille. Julkista haastetta voi hakea samalla ilmoituksella, jolla ilmoitetaan selvitystilasta ja selvitysmiehistä. Liitelomakkeessa 17A on oma kohtansa julkisen haasteen hakemista varten. Selvitysmiehet allekirjoittavat hakemuksen Y4 lomakkeella sivulla kaksi.

Käsittelymaksu

Käsittelymaksu on 210 €. Maksu laskutetaan jälkikäteen.

Ilmoitus lopputilityksestä ja säätiön purkautuminen

Suoritettuaan tehtävänsä selvitysmiesten tulee ilman aiheetonta viivytystä antaa selvitystilamenettelyä koskeva lopputilitys, josta säädetään säätiölain 12 luvun 15 §:ssä.

Selvitysmiehen on ilmoitettava lopputilitys rekisteröitäväksi kuuden kuukauden kuluessa lopputilityspäivästä. Se ilmoitetaan lomakkeella Y4 (pdf, 0.3 MB) ja liitelomakkeella 15 (pdf, 45.4 KB). Säätiö katsotaan puretuksi, kun PRH on rekisteröinyt lopputilityksen (ks. säätiölain 12 luvun 16 §).

Lue lisää Finlex-säädöstietopankistaAvautuu uuteen välilehteen.

Liitteet

Ilmoitukseen on liitettävä lopputilitys sekä lopputilitystä ja selvitystilan aikaista hallintoa koskeva tilintarkastuskertomus.

Käsittelymaksu

Ilmoitus on maksuton.


Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 06.07.2023