Lainsäädäntö ja muut ohjeet

Siirry Finlex-saadostietopankkiin

Finlex-säädöstietopankki

Olemme koonneet tälle sivulle linkit Valtion säädöstietopankin (Finlex) keskeisimpiin tavaramerkkeihin liittyviin lakeihin.

Voimassa oleva tavaramerkkilainsäädäntö

Tutustu tavaramerkkilakiin Finlex-säädöstietopankissa. (544/2019) (Säädös ajantasaisena.)

Tutustu tavaramerkkiasetukseen Finlex-säädöstietopankissa. (799/2019) (Säädös ajantasaisena.)

Vanha lainsäädäntö

Tutustu vanhaan tavaramerkkilakiin (10.1.1964/7) Finlex-säädöstietopankissa. Tämä laki on kumottu tavaramerkkilailla 544/2019, joka on voimassa 1.5.2019 alkaen.

Tutustu vanhaan tavaramerkkiasetukseen (296/1964) Finlex-säädöstietopankissa. Tämä asetus on kumottu tavaramerkkiasetuksella 799/2019, joka on voimassa 15.7.2019 alkaen.

Tutustu yhteismerkkilakiin (5.12.1980/795) Finlex-säädöstietopankissa. Tämä laki on kumottu tavaramerkkilailla 544/2019, joka on voimassa 1.5.2019 alkaen.

EUIPOn ja jäsenmaiden yhteiset käytännöt

EU:n teollisoikeusviraston (EUIPO) ja EU:n kansallisten virastojen muodostama verkosto on luonut joukon yhteisiä käytäntöjä, joiden tarkoituksena on varmistaa tavaramerkki- ja mallirekisteröinnin hakemisen sekä käsittelyn yhdenmukaisuus jäsenmaiden kansallisissa ja alueellisissa teollisoikeusvirastoissa ja tavaramerkin käyttöä rekisteröinnin jälkeen.

Lue lisää yhteisistä käytännöistä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 04.06.2021