Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Kuka voi olla hakija?

Tavaramerkin hakijana voi olla

  • yksityishenkilö
  • oikeushenkilö, kuten esimerkiksi yritys, yhdistys tai muu yhteisö

Mitä tietoja hakijasta ilmoitetaan?

Hakemuksessa pitää aina ilmoittaa:

  • hakijan nimi tai toiminimi
  • kotipaikka, sekä
  • yhteystiedot eli osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Yrityksen osalta tulee ilmoittaa Y-tunnus ja kaikilta rekisteriin merkittäviltä yksityishenkilöiltä pitää ilmoittaa henkilötunnus.

Ulkomaisen yrityksen osalta tulee ilmoittaa yrityksen rekisteritunnus tai muu vastaava Y-tunnukseen rinnastettavissa oleva tunnistetieto. Jos yksityishenkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, pitää ilmoittaa syntymäaika.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja hakijana

Yksityisen elinkeinonharjoittajan pelkkä toiminimi ei voi olla tavaramerkin hakijana eikä haltijana, koska yksityinen elinkeinonharjoittaja ei ole itsenäinen oikeushenkilö. Hakijan tulisi käyttää joko pelkkää omaa nimeään toiminimestä huolimatta tai muotoa: Meikäläinen, Maija, toiminimen XXX haltijana.

Useita hakijoita

Hakijoita voi olla yksi tai useampia hakijoita yhdessä. Tavaramerkki voi siis olla useamman henkilön tai yrityksen yhteisomistuksessa.

Jos hakijoita on useita, riittää, että yksi hakijoista allekirjoittaa hakemuksen. Huomaathan, että PRH lähettää kirjeet ja päätökset vain hakijoista ensimmäisenä mainitulle.

Ulkomaalainen hakija

Ulkomaisen yrityksen tulee ilmoittaa yrityksen rekisteritunnus. Jos hakija on yksityishenkilö eikä hänellä ole suomalaista henkilötunnusta, hänen pitää ilmoittaa syntymäaikansa.

Jos hakijalla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella (ETA), hänellä täytyy olla asiamies, jolla on kotipaikka ETA-alueella.

Jos hakijaa edustaa asiamies, täytyy hakemuksessa ilmoittaa asiamiehen nimi, kotipaikka sekä yhteystiedot eli osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Jos asiamiehenä toimii yksityishenkilö, täytyy hänestä lisäksi ilmoittaa henkilötunnus. Jos asiamiehellä ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoitetaan syntymäaika. Yrityksen osalta tulee ilmoittaa rekisteritunnus. Asiamiehellä täytyy olla oikeus edustaa hakijaa kaikessa, mikä koskee merkkiä.

Valtakirjaa ei pääsääntöisesti tarvita. PRH pyytää valtakirjaa tarvittaessa.

Lue lisää asiamiesten käytöstä.

Alaikäinen hakija

Jos hakija on alaikäinen, hakemuksessa tulee olla myös huoltajan allekirjoitus.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 11.12.2020