Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Luokituksen täsmentäminen

Nykyisin tavara- ja palveluluettelon katsotaan kattavan luettelon sanamerkityksen mukaiset tavarat ja palvelut. Vanhoissa rekisteröinneissä on kuitenkin tavara- ja palveluluetteloita, joissa tavarat ja palvelut on ilmoitettu hyvin epämääräisesti, hakemisajankohdan käytännön mukaisesti. Luokka saattaa sisältää koko luokkaotsikon tai luettelon kohdalla saattaa olla vain esimerkiksi luokkanumero tai maininta "kaikki tavarat tässä luokassa". Tällaisten rekisteröintien osalta on hankala päätellä, mitä tavaramerkin suoja-ala kattaa.

Mikä on täsmentämisen tarkoitus?

Täsmentämisen tarkoituksena on varata merkkien haltijoille mahdollisuus täsmentää luetteloaan, jotta se vastaisi uusia luokitusta koskevia sääntöjä.

Täsmentämisellä pyritään yhdenmukaistamaan tavara- ja palveluluetteloiden tulkintaa ja selkiyttää tavaramerkkien saaman suoja-alan arvioimista. Nyt eri aikoina haettujen merkkien luetteloita tulkitaan eri tavoin. Tavaraluettelo voi todellisuudessa kattaa jotain sellaista, jota ei luettelon nimikkeitä lukemalla voisi mitenkään päätellä.

Esimerkki

Tavaramerkkiä on haettu 5.6.2012 ja sen tavara- ja palveluluettelo sisältää luokan 35 luokkaotsikon: "mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät". Koska merkkiä on haettu ennen 1.10.2012 kattaen koko luokkaotsikon, niin merkin katsotaan kattavan myös tuotteiden vähittäismyynnin. (Myyntipalvelut ovat olleet hyväksyttävissä luetteloon kuitenkin vasta 1.1.1997 alkaen). Sitten, kun täsmentämiselle varattu määräaika on kulunut, kaikkia tavara- ja palveluluetteloja tulkitaan samalla tavalla eli tavara- ja palveluluettelon katsotaan kattavan "vain" sen sanamerkityksen mukaiset tavarat ja palvelut.

Jos luetteloa täsmennetään kattamaan sellaisia palveluita, jotka ovat rekisteröinnin hakemishetkellä kuuluneet luokkaan 35, tulkitaan sen täsmentämisen jälkeen kattavan juuri nämä palvelut.

Jos tätä luetteloa ei täsmennetä määräajassa, se kattaa ainoastaan seuraavat palvelut: "mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät". Sen ei siis katsota enää kattavan vähittäismyyntipalveluita, koska vähittäismyyntipalvelu ei kuulu minkään luokkaotsikon nimikkeen (mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät) sanamerkitykseen.


Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 04.03.2024