Mikä on tavaramerkki?

Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut muiden yritysten vastaavista. Tavaramerkki toimii siis markkinoilla erottamisvälineenä. Tavaramerkki on tarkoitettu käytettäväksi elinkeinotoiminnassa, mutta tavaramerkin hakijana ja haltijana voi aivan hyvin olla yksityishenkilö.

Tavaramerkki on yksinoikeus

Tavaramerkki antaa haltijalleen oikeuden kieltää muita käyttämästä samaa tai sekoitettavissa olevaa merkkiä samankaltaisten tavaroiden tai palveluiden myynnissä ja markkinoinnissa.

Tavaramerkkejä on monenlaisia

Tavaramerkki voi olla esimerkiksi sana tai useampia sanoja yhdessä, kuvio, iskulause, äänimerkki tai näiden yhdistelmä. Myös tavaran tai sen päällyksen muoto voi toimia tavaramerkkinä.

Esimerkkejä tavaramerkeistä

  • Sanamerkki, joka voi muodostua sanoista, kirjaimista, numeroista tai mistä tahansa muista tekstinkäsittelyssä kirjoitettavista merkeistä.

    Aakkoset

  • Kuviomerkki, jossa on sanallinen osa: Sana erityisessä painoasussaKuviomerkki, jossa sanallinen osa: Kuvioihin, piirroksiin, grafiikkaan on yhdistetty sanoja tai kirjaimia
Kuviomerkki, jossa sanallinen osa: Sana ja kuvio väreissä
  • Kuviomerkki: Merkki muodostuu pelkästään piirroksista, grafiikasta tai kuvasta. Kuviomerkki ei sisällä sanoja tai kirjaimia.

  • Tuotteen tai sen pakkauksen ulkoasu.


Miten tavaramerkki eroaa toiminimestä?

Siinä missä yrityksen nimi eli toiminimi on tarkoitettu yksilöimään tietty yritys, tavaramerkin tarkoituksena on markkinoilla erottaa tuon tietyn yrityksen tuotteet kilpailijoiden vastaavista tuotteista. Tavaramerkki on siis tärkeä markkinoinnillinen erottamisväline.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 12.07.2018