Mikä on tavaramerkki?

Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen valmistamat tavarat ja tuottamat palvelut muiden yritysten vastaavista. Tavaramerkki toimii siis erottamisvälineenä markkinoilla. Tavaramerkki on tarkoitettu käytettäväksi elinkeinotoiminnassa, mutta tavaramerkin hakijana ja haltijana voi aivan hyvin olla yksityishenkilö.

Tavaramerkki on yksinoikeus

Tavaramerkki antaa haltijalleen oikeuden kieltää muita käyttämästä samaa tai sekoitettavissa olevaa merkkiä samankaltaisten tavaroiden tai palveluiden myynnissä ja markkinoinnissa.

Tavaramerkkejä on monenlaisia

Tavaramerkki voi olla esimerkiksi

 • sana tai useampia sanoja yhdessä
 • kuvio
 • iskulause
 • äänimerkki tai
 • näiden yhdistelmä.

Myös tavaran tai sen päällyksen muoto voi toimia tavaramerkkinä.

Esimerkkejä erilaisista tavaramerkeistä

 • Sanamerkki, joka voi muodostua sanoista, kirjaimista, numeroista tai mistä tahansa muista tekstinkäsittelyssä kirjoitettavista merkeistä.

  Aakkoset

 • Kuviomerkki, jossa on sanallinen osa (eli sana erityisessä painoasussa)



 • Tavaramerkissä on yhdistetty sanoja tai kirjaimia kuvioihin, piirroksiin, grafiikkaan. Kuviomerkki, jossa sanallinen osa.



 • Sana ja kuvio väreissä



 • Kuviomerkki, joka muodostuu pelkästään piirroksista, grafiikasta tai kuvasta. Kuviomerkki ei sisällä sanoja tai kirjaimia.

 • Tuotteen tai sen pakkauksen ulkoasu.


Miten tavaramerkki eroaa toiminimestä?

Siinä missä yrityksen nimi eli toiminimi on tarkoitettu yksilöimään tietty yritys, tavaramerkin tarkoituksena on markkinoilla erottaa tuon tietyn yrityksen tuotteet kilpailijoiden vastaavista tuotteista. Tavaramerkki on siis tärkeä markkinoinnillinen erottamisväline.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 12.04.2016