Tavaroiden ja palveluiden luokitus

Tavaramerkkiä haettaessa pitää aina ilmoittaa, mille tavaroille tai palveluille tavaramerkkisuojaa haetaan. Kaikki maailman tavarat ja palvelut on jaettu luokkiin. Näitä tavara- ja palveluluokkia on kaikkiaan 45. Luokat 1-34 koskevat tavaroita ja luokat 35-45 palveluita. Hakemuksessa tavarat ja palvelut pitää ilmoittaa jaoteltuina näihin tavara- ja palveluluokkiin.

Näillä luokitusta käsittelevillä sivuilla kerrotaan, kuinka valitaan oikea luokka ja kuinka tavarat tai palvelut ilmoitetaan hakemuksessa.

Syventävää tietoa luokituksesta, sen perusteista sekä tietolähteistä löytyy Luokituksen periaatteet ja tietolähteet -sivuilta. Apua saa myös PRH:n luokitusneuvonnasta puh. 029 509 5251.

Miksi tavaroita ja palveluita luokitellaan?

Luokitus on ennen kaikkea apuväline, jonka avulla löydetään samankaltaisia tavaroita tai palveluita varten haetut ja rekisteröidyt tavaramerkit. Rekisteröinnin antama yksinoikeus rajoittuu rekisteröinnin kattamien tavaroiden ja palveluiden mukaan.

Rekisteröinti ei siis tuo tavaramerkin haltijalle kaiken kattavaa oikeutta kieltää muita käyttämästä samankaltaisia merkkejä, vaan kielto-oikeus koskee lähtökohtaisesti tavaramerkin käyttöä vain samankaltaisten tavaroiden tai palveluiden yhteydessä.

Kaksi identtistä merkkiä voi olla rinnakkain tavaramerkkirekisterissä ja käytössä markkinoilla ilman ristiriitaa, jos ne kattavat erilaisia tavaroita tai palveluita. Esimerkiksi Eskimo-tavaramerkki on rekisteröity jäätelölle luokassa 30, mutta se on voitu rekisteröidä myös toiselle tavaramerkin haltijalle luokaan 25 vaatteille, koska rekisteröintien kattamat tavarat ovat täysin erilaisia.

Huomio! Merkittävänä poikkeuksena tästä pääsäännöstä ovat laajalti tunnetut tavaramerkit. Niiden kohdalla edellä mainittu kielto-oikeus voi tulla kyseeseen, vaikka tavarat tai palvelut eivät olisikaan samankaltaisia. Tällä poikkeussäännöllä halutaan suojella laajalti tunnettujen merkkien mainetta vahingoittamiselta ja hyväksikäytöltä.

Kuinka monta luokkaa hakemukseen voi ottaa?

Perushakemusmaksulla tavaramerkin voi rekisteröidä yhteen luokkaan. Jokaisen lisäluokan osalta tulee suorittaa lisäluokkamaksu.

Mitä enemmän tavaroita ja palveluita hakemuksessa on, sitä todennäköisemmin PRH voi löytää esteitä tutkiessaan rekisteröintiä ja sitä hitaampaa on hakemuksen käsittely.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 02.10.2017