Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Luokituksen periaatteet ja tietolähteet

Luokituksen periaatteita käsittelevät sivumme antavat syvällisempää ja yksityiskohtaisempaa tietoa Nizzan sopimukseksi nimetystä tavaroiden ja palveluiden kansainvälisestä luokituksesta. Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) hallinnoi Nizzan luokitusjärjestelmää, johon useat maat ovat sitoutuneet.

Tavara- ja palvelunimikkeiden luokituksessa lähtökohtana ovat luokkaotsikot, niiden selitysosat, tavara- ja palvelunimikkeiden aakkosellinen luettelo ja yleiset huomautukset. Näitä on selitetty tarkemmin seuraavissa kappaleissa.

Luokkaotsikot

Luokkaotsikoiden avulla saat yleiskäsityksen siitä, minkälaisia tavaroita tai palveluita kuhunkin luokkaan sisältyy. Luokkaotsikoissa esiintyvät nimikkeet ovat yleisilmauksia, jotka kuvailevat, millaisia tavaroita ja palveluita luokkaan pääasiallisesti kuuluu.

Siirry Luokkaotsikot-sivulle.

Luokkaotsikoiden selitysosat

Selitysosassa kuvaillaan luokkaan sisältyvien tavaroiden tai palveluiden tyyppiä. Esimerkiksi luokan 41 koulutuspalveluiden osalta selitysosassa tarkennetaan, että kyseessä ovat palvelut, joiden tarkoituksena on kehittää ihmisten henkisiä ominaisuuksia. Joissakin tapauksissa mainitaan myös, mitä luokkaan ei kuulu.

Siirry Luokkaotsikot selityksineen -sivuille.

Aakkosellinen luettelo

Nizzan luokituksen mukainen aakkosellinen luettelo löytyy TMclass-tietokannasta. Sieltä voi hakea Nizzan luokituksen aakkosellisen luettelon sisältämiä suomen- ja ruotsinkielisiä nimikkeitä.

Siirry Nizzan luokituksen aakkoselliseen luetteloon WIPOn sivuille.Avautuu uuteen välilehteen

Siirry TMclass-tietokantaan EUIPOn sivuille.Avautuu uuteen välilehteen

Yleiset huomautukset

Jos tavaraa tai palvelua ei edellä mainittujen periaatteiden avulla pysty luokittelemaan, sovelletaan yleisissä huomautuksissa mainittuja periaatteita.

Esimerkki: Vaatteet luokassa 25 eivät kata vaatteita, jotka on tarkoitettu suojaksi tapaturmilta, säteilyltä ja tulelta. Tällaiset suojavaatteet kuuluvat luokkaan 9, koska luokkaotsikoiden selitysosan mukaan luokkaan 25 eivät kuulu esimerkiksi tietyt erikoiskäyttöön tarkoitetut vaatteet ja jalkineet.

Siirry Yleiset huomautukset -sivulle.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 15.12.2022