Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Yleiset huomautukset luokitusperiaatteiden soveltamiseen

Tavaroiden luokitus

Ellei tavaraa voida luokitella luokkaotsikoiden sanamerkityksen, luokkaotsikoiden selitysten tai aakkosellisen luettelon avulla, määräytyvät sovellettavat luokitusperusteet seuraavasti:

(a) Valmistuotteet luokitellaan pääasiassa toimintansa tai käyttötarkoituksensa mukaan. Jos tällaista perustetta ei esiinny missään luokkaotsikossa, tuotteet luokitellaan analogisesti muihin niihin verrattavien aakkosellisessa luettelossa lueteltujen tuotteiden kanssa. Jos verrattavia tuotteita ei löydy, sovelletaan muita, toissijaisia perusteita, kuten materiaalia, josta tavarat on valmistettu, tai niiden käyttötapaa.

Esimerkki: Lääketieteelliset laitteet - luokka 10

(b) Monikäyttöiset valmistuotteet (esimerkiksi kelloradiot) voidaan sijoittaa kaikkiin luokkiin, jotka vastaavat kutakin niiden toimintaa tai käyttötarkoitusta. Mikäli tuotteella kuitenkin on jokin pääasiallinen käyttötarkoitus, tulee se luokitella tämän käyttötarkoituksen mukaisesti. Jos näitä perusteita ei löydy mistään luokkaotsikosta, sovelletaan muita kohdassa (a) mainittuja perusteita.

(c) Jalostamattomat tai puoliksi jalostetut raaka-aineet luokitellaan pääasiassa sen materiaalin mukaan, josta ne koostuvat.

Esimerkit:
- Jalometalliset patsaat - luokka 14
- Kiviset patsaat - luokka 19
- Puiset patsaat - luokka 20

(d) Tavarat, jotka on tarkoitettu muodostamaan osan toisesta tuotteesta, luokitellaan periaatteessa samaan luokkaan kuin kyseinen tuote vain niissä tapauksissa, joissa samantyyppisiä tavaroita ei voida normaalisti käyttää muuhun tarkoitukseen. Kaikissa muissa tapauksissa sovelletaan kohdassa (a) esitettyjä perusteita.

(e) Kun viimeistelty tai viimeistelemätön tuote luokitellaan sen materiaalin mukaan, josta se on tehty ja se on tehty eri materiaaleista, tuote luokitellaan periaatteessa hallitsevan materiaalin mukaan.

(f) Kotelot ja päällykset, jotka on muotoiltu tiettyä tuotetta varten, sijoitetaan yleensä samaan luokkaan kuin itse tuote.

Palveluiden luokitus

Jos palvelua ei voida luokitella luokkaotsikoiden, selitysten tai aakkosellisen luettelon avulla, määräytyvät sovellettavat luokitusperusteet seuraavasti:

(a) Palvelut luokitellaan pääasiassa sen toimialan mukaan, joka on mainittu palveluluokkien otsakkeissa ja niiden selityksissä, tai jos niitä ei ole mainittu, analogisesti muiden niihin verrattavien aakkosellisessa luettelossa esiintyvien palveluiden kanssa.

(b) Vuokrauspalvelut luokitellaan samoihin luokkiin kuin palvelut, joiden suorittamiseen vuokrattavia tavaroita käytetään (esimerkiksi puhelinten vuokraus, luokka 38). Leasingpalvelut ovat verrattavissa vuokrauspalveluihin, ja ne pitäisi sen vuoksi luokitella samalla tavalla. Osamaksu- ja leasingrahoitus luokitellaan kuitenkin luokkaan 36 rahataloudelliseksi palveluksi.

(c) Palvelut, jotka koostuvat neuvonnasta, informaatiosta tai konsultoinnista, luokitellaan periaatteessa samoihin luokkiin kuin palvelut, jotka kuuluvat kyseessä olevan neuvonnan, informaation tai konsultoinnin käsittämään alaan, esimerkiksi kuljetukseen liittyvä konsultointi (luokka 39), liikkeenjohtoon liittyvä konsultointi (luokka 35), raha-asioihin liittyvä konsultointi (lk 36), kauneudenhoitoon liittyvä konsultointi, (luokka 44). Neuvontaan, informaatioon tai konsultointiin liittyvien palveluiden sähköinen tarjoamistapa (esimerkiksi puhelimen tai tietokoneen välityksellä) ei vaikuta näiden luokitukseen.

(d) Franchising-toiminnassa annettavat palvelut luokitellaan periaatteessa samaan luokkaan kuin franchising-toimiluvan antajan tarjoamat palvelut: esimerkiksi franchising-toimintaan liittyvä yritysneuvonta (luokka 35), franchising-toimintaan liittyvät rahoituspalvelut (luokka 36), franchising-toimintaan liittyvät oikeudelliset palvelut (luokka 45).

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.01.2022