Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tavaramerkkejä koskevat riita- ja rikosasiat

Patentti- ja rekisterihallitus käsittelee asioita, jotka koskevat tietyn tavaramerkkirekisteröinnin voimassaoloa. Jos kyse ei ole ainoastaan rekisteröinnin voimassaolosta, vaan esimerkiksi halutaan kieltää toista tahoa käyttämästä omaa tavaramerkkiä tai halutaan vaatia vahingonkorvauksia, asian käsittelee tuomioistuin.

Patentti- ja rekisterihallitus ei voi ottaa kantaa tavaramerkkiriitoihin, mahdollisiin loukkauksiin, tai esimerkiksi tuotteiden maahantuontiin, mainontaan tai muuhun juridiikkaan liittyviin kysymyksiin.

Tavaramerkkiasioissa tuomioistuinten toimivalta on jaettu kahtia. Markkinaoikeus käsittelee PRH:n päätöksistä tehdyt valitukset ja toimii teollisoikeudellisten asioiden erityistuomioistuimena.

Käräjäoikeus on toimivaltainen silloin kun asia koskee teollisoikeusrikosta. Teollis- ja tekijäoikeuksia eli immateriaalioikeuksia koskevien rikosasioiden käsittely on keskitetty Suomessa Helsingin käräjäoikeuteen.

Markkinaoikeus

Markkinaoikeus käsittelee valitukset PRH:n päätöksistä, kuten hylkäyspäätöksistä, väiteasioissa tehdyistä ratkaisuista ja sillensäjätöistä.

Markkinaoikeus ei käsittele ainoastaan valitusasioita, vaan markkinaoikeudella on toimivalta käsitellä mm. tavaramerkkien menettämisiä ja mitätöintejä, vahingonkorvauksia tavaramerkkiasioissa luvattomasta käytöstä ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain mukaisissa asioissa.

Lisätietoja menettelystä löydät markkinaoikeuden verkkosivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Käräjäoikeus

Immateriaalioikeudelliset rikosasiat on keskitetty Helsingin käräjäoikeuteen, joka on toimivaltainen teollisoikeusrikoksia ja tavaramerkkirikkomuksia koskevissa asioissa.

Tavaramerkkirikkomus voi tulla kyseeseen, kun yksinoikeutta kansalliseen tavaramerkkiin tai EU-tavaramerkkiin loukataan tahallisesti.

Teollisoikeusrikos voi tulla kyseeseen, kun teko aiheuttaa huomattavaa taloudellista vahinkoa loukatun yksinoikeuden haltijalle ja teko loukkaa kansallisen tavaramerkin tai EU-tavaramerkin antamaa yksinoikeutta.

Käräjäoikeus ei voi ratkaista tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevaa asiaa.

Lisätietoa menettelystä löydät Helsingin käräjäoikeuden verkkosivuilta. Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 11.12.2020