Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tavaramerkkikiistat

Kuten kaikkeen omaisuuteen, myös tavaramerkkeihin voi liittyä erimielisyyksiä ja kiistoja. Käytännössä lähes kaikki tavaramerkkikiistat koskevat sitä, onko tietyn merkin käyttäjällä oikeus käyttää tai pitää hallussaan kyseistä merkkiä.

Tavaramerkkejä koskevia kiistoja käsitellään valtaosin Patentti- ja rekisterihallituksessa tai markkinaoikeudessa.

PRH käsittelee rekisteröityihin merkkeihin kohdistuvia väitteitä sekä hallinnollisia menettämis- ja mitätöintihakemuksia.

Tutustu rekisteröityä tavaramerkkiä vastaan tehtäviin väitteisiin.

Tutustu menettämis- ja mitätöintimenettelyihin.

Toimivaltainen tuomioistuin riippuu asian laadusta. Markkinaoikeus (MAO) käsittelee valtaosan tavaramerkkiasioista, kuten myös PRH:n tavaramerkkiasioissa tekemistä päätöksistä tehdyt valitukset. Helsingin käräjäoikeus on toimivaltainen tuomioistuin, kun asia koskee tavaranmerkkirikkomusta tai tavaramerkin yksinoikeutta loukkaavaa teollisoikeusrikosta tai näihin asioihin liittyviä vahingonkorvausvaatimuksia.

Tutustu tavaramerkkiasiassa tehdystä päätöksestä valittamiseen.

Tutustu muiden tavaramerkkiasioiden käsittelyyn eri tuomioistuimissa.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 08.06.2021