Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Menettämis- ja mitätöintimenettely

Tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä voi hakea PRH:sta hallinnollisessa menettelyssä. PRH ratkaisee asian hakemuksen ja kirjallisten lausuntojen perusteella. Hakemus on maksullinen.
Hallinnollisessa menettelyssä vaatimukset voivat kohdistua vain rekisteröityihin tavaramerkkeihin, eivät siis vakiintuneisiin tavaramerkkeihin.

Lue lisää menettämis- ja mitätöintimenettelystä PRH:ssa:

Tuomioistuinmenettely

Tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä voi myös vaatia markkinaoikeudessa (MAO) nostamalla kanteen tavaramerkin haltijaa vastaan.

Lue lisää tuomioistuinmenettelystä markkinaoikeuden sivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Kumpi: PRH vai markkinaoikeus?

Hakija voi päättää, tekeekö hakemuksen PRH:lle vai nostaako kanteen markkinaoikeudessa. Hallinnollisessa menettelyssä PRH:ssa ei voida käsitellä mitään muita yksityisoikeudellisia vaatimuksia, kuten esimerkiksi vahingonkorvausvaatimusta.

Hakemusta ei oteta tutkittavaksi PRH:ssa, jos samaa tavaramerkkiä koskeva asia on vireillä markkinaoikeudessa samojen asianosaisten välillä. Vastaavasti hakemuksen käsittely PRH:ssa raukeaa, jos samaa tavaramerkkiä koskeva asia tulee vireille markkinaoikeudessa.

Tutustu asiaan tarkemmin

Näillä sivuilla kerrotaan menettämis- ja mitätöintimenettelystä PRH:ssa. Kerromme, kuka voi tehdä hakemuksen, millä perusteilla tavaramerkki voidaan todeta menetetyksi tai mitätöidä ja millainen on asian käsittely PRH:ssa.

Lue myös yksityiskohtaisemmat toiminta- ja menettelyohjeet menettämis- ja mitätöintiprosessista. (pdf, 0.3 MB)

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 08.06.2021