Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tavaramerkkiä koskeva valitus

PRH:n tekemistä tavaramerkkiä koskevista päätöksistä voi valittaa markkinaoikeuteen.

PRH:n valituskelpoisen päätöksen yhteydessä annetaan valitusosoitus, jossa on ohjeet valituksen tekemiseksi.

Valitus on tehtävä markkinaoikeuteen 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Tavaramerkkilehdessä kuulutetun päätöksen tiedoksisaantipäiväksi katsotaan tiedoksiannon julkaisupäivä.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

  • valittajan nimi ja kotikunta
  • valittajan yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
  • päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, jolla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmään on liitettävä:

  • PRH:n päätös
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiamiehen valtakirja
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu PRH:lle.

Tarkasta tarkemmat ohjeet valituksen tekemisestä, toimittamisesta ja kustannuksista markkinaoikeuden verkkosivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Lue lisää valitusasioista.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 16.08.2022