Siirry suoraan sisältöön
Valikko

PRH:n päätöksistä valittaminen

PRH:n tekemistä päätöksistä valitetaan joko markkinaoikeuteen tai Helsingin hallinto-oikeuteen. Markkinaoikeus käsittelee ja ratkaisee teollisoikeuksia ja kaupparekisteriä koskevat valitusasiat. Yhdistyksiä ja säätiöitä koskeviin päätöksiin ja muihin PRH:n tekemiin päätöksiin muutosta haetaan Helsingin hallinto-oikeudesta.

Mistä asioista valitat markkinaoikeuteen?

  PRH:n päätökseen saa hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen silloin, kun päätös koskee

  • patenttia
  • hyödyllisyysmallia
  • integroidun piirin piirimallia
  • tavaramerkkiä
  • mallia koskevaa asiaa
  • kaupparekisteriin tehdyn ilmoituksen rekisteröimisen epäämistä.

  PRH:n valituskelpoisen päätöksen yhteydessä annetaan valitusosoitus, jossa on ohjeet valituksen tekemiseksi. Valitus on tehtävä markkinaoikeuteen 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

  Lue lisää markkinaoikeuden verkkosivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

  Mistä asioista valitat Helsingin hallinto-oikeuteen?

   PRH:n päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen silloin, kun päätöksellä on evätty

   • yhdistysrekisteriin tehdyn ilmoituksen rekisteröiminen
   • säätiön perustamislupaa koskeva hakemus
   • säätiön sääntöjen vahvistamista koskeva hakemus
   • säätiörekisteriin tehdyn ilmoituksen rekisteröiminen.

   Lisäksi hallinto-oikeus käsittelee muita PRH:n päätöksiä koskevat valitukset, lukuun ottamatta markkinaoikeudelle tarkoitettuja asioita, jollei muualla toisin säädetä.

   PRH:n valituskelpoisen päätöksen yhteydessä annetaan valitusosoitus, jossa on ohjeet valituksen tekemiseksi. Valitus on tehtävä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

   Lue lisää oikeus.fi-verkkosivustolta.Avautuu uuteen välilehteen

   Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 10.09.2021