Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Väite tavaramerkkiä vastaan

Ulkopuolinen taho, jonka mielestä tavaramerkkiä ei olisi pitänyt hyväksyä tavaramerkkirekisteriin, voi rekisteröinnin jälkeisen väiteajan sisällä tehdä väitteen rekisteröinnin kumoamiseksi.

Väitteentekijällä, jolla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella, tulee olla asiamies, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella ja joka edustaa väitteentekijää väiteasiassa.

Lue lisää asiamiehen käyttämisestä väitemenettelyssä.

Väitteen tekemiseen ja sen käsittelyyn PRH:ssa sovelletaan eri säännöksiä siitä riippuen, milloin väitteen kohteena oleva tavaramerkki on haettu. Sovellettava menettely riippuu siitä, onko tavaramerkkihakemus tullut vireille ennen 1.5.2019 vai sen jälkeen.

Kun luet ohjeita, ole tarkkana, mitä ohjeita sinun tulisi noudattaa.

Väiteprosessin vaiheet

Väiteprosessin vaiheet näet alla olevasta kuvasta. Vaiheet on listattu alla ja selitetty tarkemmin myöhemmin tekstissä.

Väiteaika

Väite on tehtävä kirjallisesti PRH:lle kahden kuukauden kuluessa rekisteröinnin julkaisemispäivästä. Tähän väiteaikaan ei voi saada pidennystä.

Rekisteröidyt tavaramerkit julkaistaan Tavaramerkkilehdessä. Lehdessä ilmoitetaan rekisteröinnin julkaisupäivä, josta alkaa väiteaika. Lisäksi lehdessä ilmoitetaan väiteajan päättymispäivä.

Jos viimeinen väitteentekopäivä osuu viikonloppuun tai arkipyhään, siirtyy viimeinen väitteentekopäivä seuraavaan arkipäivään. Jos vastaavaa päivää ei ole siinä kuussa, jona väiteaika päättyisi, pidetään sen kuukauden viimeistä päivää väiteajan loppupäivänä (esimerkiksi tavaramerkki kuulutettu 31.12., jolloin väiteaika päättyy 28.2. tai karkausvuonna 29.2.).

Väitteen sisältö

Väitteen sisältöön liittyvät vaatimukset riippuvat siitä, milloin väitteen kohteena oleva tavaramerkki on tullut vireille.

Tavaramerkkihakemus on tullut vireille 1.5.2019 jälkeen

Väitteessä täytyy ilmoittaa seuraavat tiedot:

  • väitteentekijän tiedot eli nimi, kotipaikka, yhteystiedot ja Y-tunnus tai, jos väitteentekijä on yksityishenkilö, henkilötunnus. Jos henkilötunnusta ei ole, täytyy ilmoittaa syntymäaika.
  • väitteen kohteena olevan rekisteröinnin tiedot
  • mihin tavaroihin ja palveluihin väite kohdistuu
  • vaatimuksen perusteet
  • väitemaksun tulee olla maksettu
Jos väite perustuu aiempaan oikeuteen, tulee väitteen tekijän olla tämän oikeuden haltija.


Tavaramerkkihakemus on tullut vireille ennen 1.5.2019

Väite on vapaamuotoinen kirjelmä, jossa tulee kertoa, mitä rekisteröintiä vastaan väite tehdään (rekisterinumero) ja ilmoittaa väitteentekijän nimi, kotipaikka ja yhteystiedot.

Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä väitteen kohteena olevan rekisteröinnin tavaroita tai palveluja se koskee.

Väitemaksu on maksettava.

Väitteen perustelut

Väiteperusteena on esitettävä, miksi rekisteröinti ei täytä tavaramerkkilaissa asetettuja rekisteröinnin edellytyksiä.

Tutustu rekisteröinnin edellytyksiin.

Väitekirjelmässä on ilmoitettava kaikki seikat, joihin väite perustuu. Väitettä voi täydentää vielä väiteajan jälkeen esimerkiksi lisänäytöllä tai -argumentoinnilla, jotka tukevat väiteperusteita, mutta uusia perusteita väiteajan päättymisen jälkeen ei voi enää esittää.

Väitteen yksilöinti

Väitteessä on yksilöitävä, koskeeko väite kaikkia väitteen kohteena olevan rekisteröinnin tavaroita ja palveluita vai vain osaa niistä, ja tällöin on ilmoitettava luokat sekä tavarat tai palvelut, joita väite koskee.

Väitteen kieli

Väite tulee tehdä joko suomeksi tai ruotsiksi.

Väitemaksu

Tavaramerkkihakemus on tullut vireille 1.5.2019 jälkeen

Väitemaksu täytyy maksaa, jotta väite tulisi vireille. Väitemaksu pitää maksaa väiteajan aikana. Jos väitemaksua ei ole maksettu väiteaikana, väitettä ei oteta tutkittavaksi.

Tavaramerkkihakemus on tullut vireille ennen 1.5.2019

Väitteentekijän on maksettava väitemaksu. Väite tulee vireille, vaikka väitemaksua ei ole maksettu väitettä jätettäessä. Puuttuvaa väitemaksua pyydetään väitteentekijältä välipäätöksellä. Väitemaksun maksaminen on kuitenkin edellytys väitteen tutkimiselle.

Katso tarkemmat maksuohjeet ja hinnasto.

Väitteen lähettäminen

Lähetä väite käyttämällä rekisteröityä tavaramerkkiä koskevaa sähköistä palvelua. Palvelun käyttö edellyttää Suomi.fi-tunnistautumista. Siirry palveluun lähettämään väite.Avautuu uuteen välilehteen

Sähköisessä palvelussa yksittäisen liitetiedoston maksimikoko on 15 Mt. Palveluun voi liittää useita tiedostoja.

Jos et voi käyttää Suomi.fi-tunnistautumista, voit lähettää väitteen myös sähköpostilla. Sähköpostin liitteenä voit lähettää tiedostoja yhteensä enintään 15 Mt:n verran.

Huomioi, että PRH:lle lähetettävä materiaali ei saa sisältää linkkejä. Linkkien takana olevat tiedot voivat muuttua, eikä niitä siksi voida ottaa käsittelyn pohjaksi.

Lausumien lähettäminen PRH:een

Lähetä väiteasiaan liittyvät lausumat PRH:lle käyttämällä sähköistä jatkoasiointipalvelua.

Asiakirjojen välittäminen palvelun avulla on tietoturvallista ja varmempaa kuin sähköpostilla. Saat lähettämästäsi asiakirjasta heti vastaanottokuitin. Asiakirja siirtyy palvelusta suoraan asiaa käsittelevälle taholle, joten asiakirjasi käsittely on PRH:ssa entistä nopeampaa.

Palvelussa yksittäisen liitetiedoston maksimikoko on 15 Mt. Palveluun voi liittää useita tiedostoja.

Siirry tavaramerkin sähköiseen jatkoasiointipalveluun.Avautuu uuteen välilehteen

Voit toimittaa väiteasiaan liittyvät lausumat myös sähköpostitse. Sähköpostin liitteenä voit lähettää tiedostoja yhteensä enintään 15 Mt:n verran. Materiaalin voi toimittaa muistitikulla, jos materiaalia on niin paljon, että sen lähettäminen sähköpostitse ei ole mahdollista. Sähköpostitse toimitetusta lausumasta ei tarvitse toimittaa alkuperäisversiota postitse.

Huomioi, että PRH:lle lähetettävä materiaali ei saa sisältää linkkejä. Linkkien takana olevat tiedot voivat muuttua, eikä niitä siksi voida ottaa käsittelyn pohjaksi.

Tutustu tarkemmin väitemenettelyyn.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 21.07.2023