Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Millainen tavaramerkki voi olla?

Tavaramerkin muotoa ei ole varsinaisesti rajoitettu, ja sen takia tavaramerkin voivat muodostaa kaikki asiat, jotka voidaan esittää selkeästi ja täsmällisesti. Selkeällä ja täsmällisellä esittämisellä tarkoitetaan, että viranomaisten ja yleisön on ymmärrettävä suojan kohde. Lisäksi merkki pitää pystyä esittämään tavaramerkkirekisterissä.

Tavaramerkki voi olla esimerkiksi sana tai useampia sanoja yhdessä, kuvio, iskulause, näiden yhdistelmä, äänimerkki tai kolmiulotteinen merkki, jolloin tavaran tai sen päällyksen muoto toimii tavaramerkkinä. Tavaramerkki voi myös olla liikkuvaa kuvaa, tuotteen pakkaus tai jopa väri. Lisäksi tavaramerkki voi olla esimerkiksi multimediamerkki tai sijaintimerkki.

Esimerkkejä tavaramerkeistä

Sanamerkki

Sanamerkki voi muodostua sanoista, kirjaimista, numeroista tai mistä tahansa muista tekstinkäsittelyssä kirjoitettavista merkeistä.

  • Aakkoset
  • Esimerkki123

Kuviomerkki

Kuviomerkki, jossa on sanallinen osa: Sana erityisessä painoasussa.

x

x

x

Kuviomerkki, jossa on sanallinen osa: Kuvioihin, piirroksiin tai grafiikkaan on yhdistetty sanoja tai kirjaimia.

x

x

x

Kuviomerkki, jossa on sanallinen osa: Sana ja kuvio väreissä.

x

x

x

Kuviomerkki: Merkki muodostuu pelkästään piirroksista, grafiikasta tai kuvasta. Kuviomerkki ei sisällä sanoja tai kirjaimia.

x

x

Kolmiulotteinen merkki

Merkki muodostuu esimerkiksi itse tuotteen tai sen pakkauksen ulkoasusta.

x

x

x

Multimediamerkki

Merkki koostuu kuvan ja äänen yhdistelmästä.

Äänimerkki

Merkki muodostuu äänestä tai äänien yhdistelmästä.

Sijaintimerkki

Merkki koostuu erityisestä tavasta, jolla merkki on sijoitettu tai kiinnitetty tuotteeseen.

Esimerkki sijaintimerkistä

Esimerkki sijaintimerkistä

Esimerkki sijaintimerkistä

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 07.06.2021