Tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatioiden valvonta

PRH valvoo, että tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatiot noudattavat yhteishallinnointilakia. PRH ryhtyy valvontatoimiin havaitessaan tai saadessaan tietoonsa, että yhteishallinnointiorganisaation toiminnassa on lainvastaisuutta.

Suomessa toimii tällä hetkellä seitsemän tekijänoikeuden tai lähioikeuden yhteishallinnointiorganisaatiota:

Yhteishallinnointiorganisaatio hallinnoi tekijänoikeuksia niiden haltijoiden puolesta. Organisaatio tarjoaa oikeudenhaltijoille ja käyttäjille palveluja esimerkiksi myöntämällä lisenssejä sekä hallinnoimalla tekijänoikeustuloja ja oikeudenhaltijoille suoritettavia maksuja.

Yhteishallinnointiorganisaatiot myös huolehtivat oikeuksien täytäntöönpanosta.

PRH, Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja opetus- ja kulttuuriministeriö tekevät yhteistyötä tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatioiden valvonnassa.

Tekijänoikeudesta löydät tarkempaa tietoa opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivustolta.

Ajankohtaista

PRH valvoo tekijänoikeusjärjestöjä 1.1.2017 lähtien

Uuden lain yhtenä tavoitteena on edistää tekijänoikeusmarkkinoiden toimivuutta ja tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin läpinäkyvyyttä. Uuden lain myötä PRH ryhtyy valvomaan tekijänoikeuksia Suomessa hallinnoivia organisaatioita. Valvonta on ensisijaisesti jälkiperäistä ja perustuu toimenpidepyyntöihin tai PRH:n muutoin saamiin tietoihin.