Muutosilmoitus

Yhteishallinnointiorganisaation on julkaistava ja pidettävä ajan tasalla verkkosivuillaan seuraavat tiedot suomeksi ja ruotsiksi:

 • yhteishallinnointiorganisaation säännöt tai yhtiöjärjestys
 • jäsenyysehdot
 • oikeuksien hallinnointia koskevan valtuutuksen peruuttamisehdot
 • valvontaelimen jäsenten nimet
 • toimitusjohtajan tai muun 17 §:ssä tarkoitetun henkilön nimi
 • lisenssien vakioehdot ja sovellettavat vakiohinnat mahdollisine alennuksineen
 • tekijänoikeuskorvauksia oikeudenhaltijoille tilitettäessä noudatettavat yleiset periaatteet
 • hallinnointipalkkioita koskevat yleiset periaatteet
 • tekijänoikeuskorvauksista ja niiden sijoittamisesta saatavista tuloista muihin tarkoituksiin kuin hallinnointipalkkioihin tehtäviä vähennyksiä koskevat yleiset periaatteet
 • luettelo edustussopimuksista ja niistä yhteishallinnointiorganisaatioista, joiden kanssa edustussopimukset on tehty
 • jakamatta jääneiden tekijänoikeuskorvausten käytön yleiset periaatteet
 • tieto oikeudenhaltijoiden ja käyttäjien käytössä olevasta yhteishallinnointiorganisaation tarjoamasta valitusmahdollisuudesta, vaihtoehtoisesta riitojenratkaisumenettelystä sekä riitoihin sovellettavasta tuomioistuinmenettelystä.

Kun ylläluetelluissa tiedoissa tapahtuu muutoksia, yhteishallinnointiorganisaation täytyy toimittaa muutokset PRH:lle viipymättä tietojen julkaisemisen jälkeen.

Muutokset lähetetään sähköpostilla PRH:lle osoitteeseen: kirjaamo@prh.fi

Lisätietoa saa valvontalakimieheltä puh. 029 509 5327.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.06.2019