Pöytäkirja 2/2021

Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunta

Aika 27.5.2021, kello 09:30

Paikka Teams-kokous

Anna Vuopala, hallitusneuvos / Opetus- ja kulttuuriministeriö (puheenjohtaja)
Petra Sormunen, lakimies / Patentti- ja rekisterihallitus (sihteeri)
Vesa Härmälä, erityisasiantuntija / Patentti- ja rekisterihallitus
Anu Kähkönen, varapuheenjohtaja / Suomen journalistiliitto ry
Katri Soramäki, toiminnanjohtaja / Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafia ry
Olli Virtaperko, musiikintekijä / oikeudenhaltija
Kaarina Silvennoinen, toiminnanjohtaja / Suomen Elokuvaohjaajien liitto SELO ry
Jari Muikku, toiminnanjohtaja / Suomen musiikkikustantajat ry
Susanna Kantelinen, liittohallituksen jäsen / Sulasol ry
Elina Kuusikko, toiminnanjohtaja / Suomen Näyttelijäliitto ry
Aura Lehtonen, lakimies / Suomen Taiteilijaseura
Antti Härmänmaa, lakiasiainjohtaja / Teosto ry
Janne Lilleberg, talous- ja hallintopäällikkö / Audiovisual Producers Finland APFI ry
Jukka-Pekka Timonen, varatoimitusjohtaja / Kopiosto ry
Tommi Nilsson, toiminnanjohtaja / Kuvasto ry
Anne Salomaa, toiminnanjohtaja / Sanasto ry
Minna Aalto-Setälä, lakimies / Keskuskauppakamari
Taina Roth, toimitusjohtaja / Digiloi Oy
Asko Metsola, lakimies / Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry
Timo Hynynen, lakimies / Metropolia Ammattikorkeakoulu
Maria Rehbinder, tekijänoikeusasiamies / Aalto-yliopisto
Mikko Tähkänen, lakimies / Kirkkohallitus
Mikko Kuutti, apulaisjohtaja / Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI
Miira Kuhlberg, erityisasiantuntija / Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Katri Olmo, lakiasiainjohtaja / Yleisradio
Olli Korhonen, lakimies / Opetushallitus
Jaakko Lempinen, asiakaskokemuspäällikkö / Yleisradio

1. Kokouksen avaus sekä asialistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 09:31 ja esitteli asialistan. Hyväksyttiin asialista ja edellisen kokouksen pöytäkirja.

2. Yleisradio: Tulevaisuuden mediamaisema ja Ylen asiakkuussuhde

Yleisradion asiakaskokemuspäällikkö Jaakko Lempinen esitteli mediankäytössä tapahtuneita muutoksia ja näkökulmia siitä, mihin mediankäyttö on tulevaisuudessa menossa. Esityksessä käytiin läpi erilaisissa sisällöissä tapahtuneita muutoksia, miten lineaariset- ja digitaaliset palvelut kehittyvät ja miten palveluiden monikulttuurisuus on kasvussa ja miten palveluilta edellytetään yhä monimuotoisempaa saavutettavuutta erilaisten mobiili- ja älyominaisuuksien lisääntyessä.

Mediankäytössä tapahtuvat muutokset ovat edellyttäneet Yleltä kokonaistarjonnan rakenteen uudelleen pohtimista sekä tekniikoiden ja tekoälyn kehityksen huomioimista. Mediankäytön ennustaminen on muuttunut haastavammaksi valinnanmahdollisuuksien kasvaessa.

Esityksen jälkeen keskusteluissa nousi esille tulevaisuuden mahdollinen tarve muuttaa lainsäädäntöä, lisensointimalleja sekä kollektiivihallinnoinnin muutos suhteessa individuaalihallinnointiin, kun mediankäytön painotukset muuttuvat ja mediamarkkinat muotoutuvat uudelleen. Keskusteluita käytiin myös siitä, missä laajuudessa neuvottelukunnassa tulisi käsitellä tekijänoikeusmarkkinoilla tapahtuvia muutoksia. Päätettiin pitää asialistalla kohta koskien luovien alojen toimintakentän muutoksia.

3. WIPO:n Good Practice Toolkit for CMOs päivitys

WIPO on päivittämässä Good Practice Toolkit for CMOs ja pyytänyt kommentoimaan työkalupakkia 31. maaliskuuta mennessä. Kokouksessa käytiin lyhyesti läpi työkalupakin sisältöä ja siihen esitettyjä muutosehdotuksia jäsenten toimesta. Työkalupakki oli lähetetty jäsenille ennakkoon tiedoksi.

Päätettiin jatkaa tämän käsittelyä seuraavassa kokouksessa, johon on pyydetty Kansalliskirjaston lakimies Pekka Heikkinen esittelemään KAM-sektorin suosituksia työkalupakkiin tehtäviksi muutoksiksi.

4. Muut ajankohtaiset asiat

Teosto kertoi oman ajankohtaiskatsauksen, joka piti sisällään kevätkokouksessa päätettyjä asioita, tiedustelun DSM-direktiivin etenemisestä ja huomioita PRH:n lähettämään kuulemiseen avoimuusraporttia koskevasta ohjeesta.

5. Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous pidetään 15.4.2021 kokouksessa sovitun aikataulun mukaisesti keskiviikkona 8.9.2021 klo 9:30 – 11:30.

Syyskuun kokouksessa sovitaan loppu- ja alkuvuoden kokouksien ajankohdat.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:48.

JAKELU Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet
Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivut


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 27.09.2021