Vuoden 2017 asiamiestutkinnon tulokset


Teollisoikeusasiamieslautakunta on kokouksessaan 4.5.2017 vahvistanut vuoden 2017 asiamiestutkinnon tulokset seuraavasti:

- Yhteisessä osassa hyväksyttyjä 16, hylättyjä 6
- Patenttioikeus hyväksyttyjä 4, hylättyjä 12
- Tavaramerkkioikeus hyväksyttyjä 7, hylättyjä 3
- Mallioikeus hyväksyttyjä 0, hylättyjä 2

Yksitoista henkilöä suoritti hyväksytysti sekä yhteisen osan että teollisoikeuskohtaisen osan.
Teollisoikeusasiamieslautakunta on toimittanut tiedon tutkinnon tuloksesta jokaiselle tutkintoon osallistuneelle kirjeitse 8.5.2017. Koesuorituksiin liittyvät tiedot luovutetaan vain asianomaiselle henkilölle itselleen.

Päätökseen tyytymätön voi vaatia oikaisua teollisoikeusasiamieslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella oikaisuvaatimusosoituksen mukaisesti. Oikaisuvaatimusosoitus on toimitettu hylkäyspäätöksen liitteenä.

Vuoden 2018 asiamiestutkintoon ilmoittautumisesta sekä tutkintoon valmistautumiseen liittyvästä aineistosta tiedotetaan myöhemmin teollisoikeusasiamieslautakunnan verkkosivuilla.

Lisätietoja tutkinnosta

Vuoden 2017 tutkinnon kysymykset sekä arvosteluperusteet:

Kysymykset:

Yhteinen osa (pdf, 0,16 Mt)Mallioikeus (pdf, 0,41 Mt)Tavaramerkkioikeus (pdf, 0,37 Mt)Patenttioikeus (pdf, 0,88 Mt)

Arvosteluperusteet:

Yhteinen osa (pdf, 0,05 Mt)Mallioikeus (pdf, 0,06 Mt)Tavaramerkkioikeus (pdf, 0,05 Mt)Patenttioikeus (pdf, 0,04 Mt)

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 16.05.2018