Siirry suoraan sisältöön
Valikko

KRT-nimikettä ei pidä käyttää vapaaehtoisesti laadittujen kestävyysraporttien varmentamisessa

Muutamat yhtiöt laativat vapaaehtoisesti kestävyysraportteja, jotka koskevat 31.12.2023 päättyneitä kausia ja jotka ovat tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta selkeästi erillisiä raportteja.

PRH:n tilintarkastusvalvonnalle on esitetty kysymys, voidaanko näitä vapaaehtoisia raportteja koskevissa varmennuslausunnossa käyttää KRT-, kestävyysraportointitarkastaja- tai kestävyystarkastusyhteisö-nimikkeitä. Näin voitaisi periaatteessa menetellä, jos lausunnon allekirjoittava henkilö olisi ehtinyt saada KRT-hyväksymisensä voimaan.

Ammattinimikkeiden käytössä oltava tarkkana

Tilintarkastuslakia sovelletaan EU-direktiivin mukaisen kestävyysraportoinnin varmentamiseen sekä vapaaehtoisesti laadittujen kestävyysraporttien varmentamiseen.

Kyseiset vapaaehtoisesti raportoivat yhtiöt eivät ole kuitenkaan laatineet kestävyysraportteja kirjanpitolain tarkoittamalla tavalla toimintakertomuksessaan. Kirjanpitolain 7 lukua koskevia muutoksia sovelletaan aikaisintaan 1.1.2024 alkaviin tilikausiin.

PRH:n tilintarkastusvalvonta toteaa, että ammattinimikkeiden käytöstä säädetään tilintarkastuslaissa. Ammattinimikkeiden käytäntö myös KRT-nimikkeissä vakiintunee jatkossa mallikertomusten kautta. Myös tilintarkastusyhteisöillä on rooli alan parhaiden käytäntöjen luomisessa. PRH:n tilintarkastusvalvonnan valvontatehtävän kannalta on tärkeää, ettei kestävyysraportoinnin varmennuksessa käytetä ammattinimikkeitä harhaanjohtavasti.

PRH:n tilintarkastusvalvonta katsoo, ettei keväällä 2024 vapaaehtoisesti annettavissa
varmennuslausunnoissa pitäisi harhaan johtamisen välttämiseksi käyttää nimikkeitä
KRT, kestävyysraportointiyhteisö tai kestävyysraportointitarkastaja varmennuslausunnon
yhteydessä, etenkään allekirjoituskohdassa.

Jatkossa hyvä varmennustapa merkitsee yksiselitteisesti sitä, että kyseisiä ammattinimikkeitä käytetään vain kirjanpitolain 7 luvussa tarkoitetusta kestävyysraportista annetussa varmennuslausunnossa.

PRH:n tilintarkastusvalvonta toteaa myös, että selvyyden vuoksi KRT-nimikettä ei tulisi käyttää lakisääteisen tilintarkastuskertomuksen allekirjoituskohdassa HT-, KHT- tai JHT-nimikkeen rinnalla, koska se saattaa olla lukijalle harhaanjohtavaa.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 16.02.2024