Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Digitaalinen tilinpäätös sujuvoittaa työtä ja lisää tietojen laatua

Joh­ta­va asian­tun­ti­ja Jan­ne Fred­man Ta­lous­hal­lin­to­lii­tos­ta. Kuva: Kari Kuuk­ka.

Digitaalinen eli rakenteinen tilinpäätös on fiksu tapa toimittaa osakeyhtiön tilinpäätös kaupparekisteriin yhtenäisellä tavalla yhteisten standardien ja luokitusten mukaisesti. Tilinpäätöksessä käytetään IXBRL-kieltä (Inline eXtensible Business Reporting Language). Sen ansiosta tietoja voidaan paitsi katsella normaalisti ruudulta myös lukea ja käsitellä suoraan ja virheettömästi erilaisissa analyysiohjelmistoissa ja tietopalveluissa.

Rakenteisten tilinpäätösten vastaanottoa varten PRH on rakentanut kaupparekisteriin IXBRL-rajapinnan yhteistyössä Taloushallintoliiton kanssa. Se otettiin käyttöön keväällä 2019.

Rakenteisen tilinpäätöksen laadinnassa tiedon käsittely nopeutuu, kun kaikki tarvittava saadaan kokoon digitaalisesta taloushallinto-ohjelmasta kätevästi ilman erillisiä excel-taulukkoja ja word-dokumentteja.

– Laatu paranee ja mukaan tulee varmasti kaikki tarvittava, muttei mitään liikaa, kuten tase-erittelyä tai pääkirjatilikohtaisia tuloslaskelmia. Sähköiset allekirjoitukset saadaan nopeasti oikeassa järjestyksessä mistäpäin maailmaa tahansa. Lisäksi tilinpäätöksen lähettäminen on astetta sujuvampaa kuin vaikka pdf:n, tiivistää johtava asiantuntija Janne Fredman Taloushallintoliitosta.

Yritysmaailman perusinfraa

Fredman huomauttaa, että vaikka rakenteinen tilinpäätös sujuvoittaa tilinpäätöksen tekemistä ja lähettämistä, vielä merkittävämpi hyöty siitä on monille kaupparekisteritietojen käyttäjille, kuten luottotietoyrityksille, tutkimuslaitoksille, yritysten liikekumppaneille ja kilpailijatietoa etsiville. Myös Verohallinto saa haettua tilinpäätökset itselleen koneellisesti suoraan kaupparekisteristä.

– Asia on yhteiskunnallisesti merkittävä. Jokainen yritys hyötyy siitä, että toisten tilinpäätökset ovat saatavissa laadukkaasti, tehokkaasti ja nopeasti. Tämä on yritysmaailman perusinfraa, jota käytetään jo monissa maissa ja joka mahdollistaa myös entistä sujuvamman kansainvälisen toiminnan.

Vapaaehtoisesti ennen lähestyvää pakkoa

Ensimmäisen rakenteisen tilinpäätöksen kaupparekisteriin lähetti keväällä 2019 tilitoimistoille digitaalisia taloushallinnon pilvipalveluita kehittävä ohjelmistoyritys Fennoa Oy. Vuonna 2021 rakenteellisia tilinpäätöksiä välittyi Fennoan ohjelmistosta kaupparekisteriin noin 5 000 ja vuonna 2022 tuplasti enemmän.

Toistaiseksi muilla taloushallinnon ohjelmistoilla ei ole valmiuksia käyttää kaupparekisterin tilinpäätösrajapintaa. PRH:n ja Taloushallintoliiton toiveissa on, että palveluntarjoajia olisi jatkossa lisää.

– On kyse varsin suuresta kokonaisuudesta. Ymmärrän hyvin, että ohjelmistotalojen kehityslistalla on monta muuta asiaa ennen tätä. Fennoan kokemukset ovat kuitenkin niin hyviä, että uskon muiden seuraavan perässä, toteaa Fredman.

Luonnosasteella oleva hallituksen lakiesitys ehdottaa, että rakenteinen tilinpäätös tulisi pakolliseksi alkuvaiheessa suurille ja keskisuurille yrityksille samoin kuin rakenteellinen vuosiselvitys säätiöille. Viimeistään silloin pitää asiaan tarttua.

Asiakaspalaute palkitsee vaivannäön

Fen­noan toi­mi­tus­joh­ta­ja Mik­ko Kal­lio­vaa­ra. Kuva: Fen­noa Oy.

Sattumalla on sormensa pelissä siinä, että Fennoasta tuli rakenteisen tilinpäätöksen tarjonnan ennakkoluuloton edelläkävijä.

– Meiltä puuttui kirjanpito-ohjelmastamme tilinpäätöstoiminto, kun kuulimme PRH:n rajapintahankkeesta. Tarve ohjasi toimintaamme. Lähdimme kehittämään ohjelmaan mahdollisimman helppokäyttöistä toimintoa, joka koostaa tilinpäätökset automaattisesti rakenteiseksi dokumentiksi IXBRL-kieltä käyttäen. Panostimme merkittävästi toimivan työkalun kehittämiseen. On hieno sanoa, että pääsimme yhdessä tilitoimistojen ja PRH:n kanssa win-win-win-tilanteeseen, toteaa Fennoan toimitusjohtaja Mikko Kalliovaara .

Ohjelman toiminnallisuutta on laajennuttu ja parannettu jatkuvasti vuoden 2019 alkuajoista lähtien. Asiakaspalaute on ollut Kalliovaaran mukaan uskomattoman hyvää.

– Yhdenmukaisuus ja laadukkuus ovat avainasioita. Luvut ovat aina oikein, ja toiminto ottaa mukaan vain sen, mitä laki vaatii. Kaikki alusta loppuun tilinpäätöstä, allekirjoituksia, liitteitä ja lähetystä myöten toimii digitaalisesti yhtä polkua pitkin kirjanpito-ohjelmasta PRH:lle.

Erityismaininnan ansaitsee Kalliovaaran mielestä se, että ulkomaiset sijoittajatkin pääsevät rakenteellisen tilinpäätöksen ansiosta helposti perille yrityksen tilanteesta ymmärtämättä suomen kieltä. Samalla luotettava vertailtavuus eri maiden yritysten kesken lisääntyy.

Ohjelmistotalo - hae mukaan kokeiluun Tilinpäätöstietojen tuottaminen digitaaliseen muotoon

Yrityksen digitalous -hankkeessa käynnistyy kokeilu Tilinpäätöstietojen tuottaminen digitaaliseen muotoon. Kokeiluun haetaan mukaan kumppaneiksi taloushallinnon ohjelmistotaloja selvittämään käytännössä millä tavoin voidaan tuottaa tilinpäätöksiä digitaaliseen muotoon ja siirtämään tiedot rajapinnan kautta Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH).

Lue lisää ja hae mukaan kokeiluun.Avautuu uuteen välilehteen

Teksti: Marjo Rautvuori

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 14.03.2023