Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Patenttirekisterin asiakirjajulkisuuskuvaus

Patenttirekisteriin merkitään PRH:n myöntämät patentit ja lisäsuojatodistukset sekä Suomeen kohdistetut eurooppapatentit.

PRH pitää päiväkirjaa saapuneista patenttihakemuksista, lisäsuojatodistushakemuksista sekä PRH:lle annetuista kansainvälisistä PCT-hakemuksista ja eurooppapatenttihakemuksia koskevista käännöksistä.

Mitä tietoja patenttirekisterissä on?

Patenttilaissa ja -asetuksessa luetellaan ne tiedot, jotka merkitään patenttirekisteriin ja hakemuksista pidettävään päiväkirjaan.

Patenttirekisteriin ja hakemuspäiväkirjaan merkitään esimerkiksi seuraavat tiedot:

 • hakemuksen numero sekä patentin rekisterinumero ja luokat
 • hakemuksen saapumispäivä ja tekemispäivä
 • patentinhaltijan nimi, kotipaikka ja osoite
 • mahdollisen asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite
 • keksijän nimi ja osoite
 • keksinnön nimitys
 • perustuuko patentti suomalaiseen, kansainväliseen vai kansalliseksi hakemukseksi muunnettuun eurooppapatenttia koskevaan hakemukseen
 • mahdollisen etuoikeushakemuksen tekemispäivä, maa ja numero
 • saapuneet kirjelmät ja suoritetut maksut sekä tehdyt päätökset
 • milloin hakemusasiakirjat ovat tulleet julkiseksi
 • patentin myöntämispäivä.

Miten saat tietoja patenttirekisteristä?

Patenttihakemusta koskevat asiakirjat ovat salaisia yleensä 18 kuukautta patenttihakemuksen tekemis- tai etuoikeuspäivästä. Salaisista kansallisista hakemuksista on saatavissa vain perustietoja, kuten hakemusnumero, hakijan ja asiamiehen tiedot. PRH:lle annettujen, kansainvälisessä vaiheessa olevien PCT-hakemusten kaikki tiedot ovat salaisia.

Kansallisia patentteja ja lisäsuojatodistuksia, hakemuksia ja Suomessa voimaansaatettuja eurooppapatentteja koskevia tietoja on saatavissa Patenttitietopalvelussa.

Tietoja voi hakea esimerkiksi hakemusnumeron, hakija, keksijän tai patenttiluokituksen perusteella.

Siirry Patenttitietopalveluun.Avautuu uuteen välilehteen

PRH kuuluttaa patentteja ja lisäsuojatodistuksia koskevista tapahtumista, kuten hakemuksen julkiseksi tulosta ja patentin myöntämisestä sähköisessä Patenttilehdessä. Siirry Patenttilehteen.Avautuu uuteen välilehteen

Patenttirekisteristä ja hakemuspäiväkirjasta voi tilata maksullisia otteita tai yksittäisistä asiakirjoista voi tilata kopioita.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 07.02.2023