Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tavaramerkkirekisterin asiakirjajulkisuuskuvaus

Tavaramerkkirekisteriin merkitään tiedot Suomessa rekisteröidyistä ja haetuista kansallisista tavaramerkeistä. Kansallisten tavaramerkkien lisäksi rekisteriin merkitään tietoja Suomeen kohdennetuista Madridin pöytäkirjan mukaisista kansainvälisistä rekisteröinneistä.

Mitä tietoja tavaramerkkirekisterissä on?

Tavaramerkkilaissa ja -asetuksessa luetellaan tiedot, jotka merkitään tavaramerkkirekisteriin.

Tavaramerkkirekisteriin merkitään esimerkiksi seuraavat tiedot:

 • hakemusnumero ja rekisterinumero
 • tavaramerkin sana tai muu kuvaus
 • luettelo tavaroista tai palveluista, joita varten rekisteröintiä haetaan tai joita varten tavaramerkki on rekisteröity
 • hakijan ja haltijan yksilöinti- ja yhteystiedot, kuten Y-tunnus tai henkilötunnus, nimi, kotipaikka ja yhteystiedot
 • hakemispäivä (päivä, jolloin hakemus on tullut vireille)
 • mahdollisen asiamiehen yksilöinti- ja yhteystiedot, eli Y-tunnus tai henkilötunnus, nimi, kotipaikka ja yhteystiedot
 • mahdollisen etuoikeushakemuksen tekemispäivä, maa ja numero
 • saapuneet kirjelmät, tehdyt päätökset, väitteet ja suoritetut maksut
 • rekisteröinti- ja erääntymispäivät
 • 5 vuoden käyttämisajan alkamisaika
 • rekisteröidyn tavaramerkin tai tavaramerkkihakemuksen panttaus tai siihen kohdistuva lisenssi.

Miten saat tietoja tavaramerkkirekisteristä?

Jokaisella on oikeus saada tietoja tavaramerkkirekisteriin tehdyistä merkinnöistä. Tavaramerkkirekisterin tiedot ovat pääsääntöisesti julkisia. PRH ei kuitenkaan luovuta rekisteristä esimerkiksi henkilötunnuksia ja liikesalaisuuksia, koska ne ovat salassa pidettäviä tietoja.

Voit hakea tavaramerkkirekisterin tietoja sähköisestä tietopalvelusta muun muassa seuraavilla hakukriteereillä:

 • hakemus- tai rekisterinumero
 • sanahaku, jolla voit hakea tietyn sanan sisältäviä merkkejä
 • merkin tyyppi
 • hakijan tai haltijan tiedot
 • hakemus- tai rekisteröintipäivä.

Siirry tavaramerkkitietokantaan.Avautuu uuteen välilehteen

Tavaramerkin rekisteröiminen julkaistaan Tavaramerkkilehdessä. Siirry Tavaramerkkilehteen.Avautuu uuteen välilehteen

Tavaramerkkirekisteristä voi tilata maksullisia otteita tai yksittäisistä asiakirjoista voi tilata kopioita.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 16.08.2022