Organisaatio ja tehtävät

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) konserniin.

  • Kaupparekisteri, yrityskiinnitykset, yhdistys- ja säätiöasiat sekä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteri kuuluvat yritykset ja yhteisöt -tulosalueen tehtäviin.
  • Patentit ja tavaramerkit -tulosalue vastaa patenteista, hyödyllisyysmalleista ja intergroiduista piirimalleista sekä tavaramerkeistä ja mallioikeuksista.
  • Tilintarkastajien hyväksynnästä ja valvonnasta vastaa tilintarkastusvalvonta.

Kaikki tulosalueet osallistuvat oman toimialansa lainsäädännön kehittämiseen ja valmistelevat toimialaan kuuluvia lausuntoja, määräyksiä ja ohjeita. Pääjohtaja vastaa PRH:n tuloksesta apunaan johtoryhmä ja johdon työvaliokunta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 22.11.2016