Saavutettavuusseloste: Edunsaaja-apuri

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tekee jatkuvasti työtä palvelun saavutettavuuden parantamiseksi. Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa kuin puutteita korjataan.

PRH pyrkii takaamaan edunsaaja-apurin saavutettavuuden lain mukaisesti (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019).

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 11.9.2020. Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin.

Mikä on saavutettavuuden tila?

Tämä verkkopalvelu täyttää lain vaatimukset osittain (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019). Vaatimusten noudattamatta jättämiset on lueteltu alla.

Ei-saavutettava sisältö

Seuraava sisältö tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia (WCAG-kriteerien mukaan), mutta korjauksia puutteisiin on tulossa:

  1. (WCAG 2.4.7) Painikkeiden visuaalinen kohdistus on vaikeasti nähtävissä Chrome-selaimella.
  2. (WCAG 3.1.1) Palvelun kieltä ei ole määritetty ohjelmallisesti.
  3. (WCAG 1.3.1) Otsikkorakenteessa on puutteita.
  4. (WCAG 1.3.1, 2.4.3) Tekstielementeissä on tarpeettomia näppämistökohdistuksen määritteitä.
  5. (WCAG 2.4.4) Kaikista linkeistä ei käy ilmi, että ne avautuvat uuteen välilehteen tai palveluun. Lopun Sulje-painikkeella ei ole mitään toiminnallisuutta.
  6. (WCAG 1.3.1, 4.1.2) ABC-painikkeiden tarkoitus ei käy ilmi ruudunlukijakäyttäjälle.
  7. (WCAG 1.3.1, 2.4.1) Päänavigaatioelementti voi olla harhaanjohtava ruudunlukijakäyttäjälle. Pääsisältöaluetta ei ole määritetty ohjelmallisesti.
  8. (Yleinen saavutettavuus) Palvelussa ei ole saatavilla saavutettavuusselostetta.

PRH pyrkii korjaamaan ei-saavutettavan sisällön saavutettaviksi vuoden 2020 loppuun mennessä.

Miten voit antaa palautetta puutteista saavutettavuudessa?

Jos huomaat puutteita saavutettavuudessa, niin anna ensin palautetta meille PRH:een. Vastaukseen voi kulua 14 päivää. PRH:n palauteryhmä vastaa palautteiden käsittelystä. Siirry antamaan palautetta saavutettavuutta koskevista puutteista.

Jos et ole tyytyväinen PRH:lta saamaasi vastaukseen tai et saa PRH:lta vastausta lainkaan 14 päivän aikana, voit tehdä ilmoituksen saavuttavuutta valvovalle viranomaiselle Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.09.2020